Korte kennismaking 

Friso Douwstra (1984) is als CDA-wethouder in Leeuwarden verantwoordelijk voor Economische Zaken, Onderwijs, Sociale Zaken, Werk en Participatie(wet), Verkeer en Vervoer. Hij is binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten actief in de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie. Hij bekleedt daarnaast nog andere nevenfuncties. Hij is onder andere voorzitter van de arbeidsmarktregio Fryslân en lid van de raad van toezicht van de Wateralliantie. Hij is ook bestuurslid van het Innovatiepact Fryslân en sinds kort lid van de landelijke taskforce economisch herstel.

Rvt-voorzitter Mariëtte Hamer: “Friso is een geëngageerde lokale bestuurder. Hij is enorm betrokken op het thema van laaggeletterdheid. Daarin heeft hij ook altijd veel aandacht voor het thema Leven Lang Ontwikkelen. Hij is met zijn ervaring een grote aanwinst voor onze raad van toezicht.” 

Friso Douwstra

Friso Douwstra: “Iedereen wordt geboren met zijn of haar eigen gaven en talenten. Die tot ontplooiing brengen is een gespreide verantwoordelijkheid van mens en maatschappij samen. Lezen en schrijven zijn essentiële onderdelen voor het ontplooien van die talenten. Met deze nieuwe rol draag ik daar graag mijn steentje aan bij.” 

Andere leden 

Naast Mariëtte Hamer zijn ook Sheila Sitalsing, Joost Farwerck, Simone Heidema, Pieter Cortenbach en Tof Thissen lid van de raad van toezicht. De leden spelen in hun eigen vakgebied een belangrijke rol. Zij zetten zich op verschillende manieren in voor de aanpak van laaggeletterdheid.