Prestaties blijven achter bij ambities

Het peilingsonderzoek laat zien dat meer dan een kwart (27%) van de leerlingen niet het fundamentele niveau 1F voor schrijfvaardigheid behaalt aan het eind van het basisonderwijs. Hierdoor lopen zij de kans om later laaggeletterd te worden. Al eerder bleek uit het PISA-onderzoek dat 24% van de 15-jarigen kans loopt op laaggeletterdheid op basis van hun leesvaardigheid. 

Meer aandacht voor basisvaardigheden

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “Deze nieuwe cijfers zijn zeer zorgwekkend. Alida Oppers, Hoofdinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs, stelde in een recent interview in het NRC al dat er opnieuw prioriteit moet worden gegeven aan het ontwikkelen van basisvaardigheden in het onderwijs. We moeten ervoor zorgen dat jongeren zonder achterstanden van hun basisvaardigheden het onderwijs verlaten. De boodschap is niet nieuw, maar juist nu uiterst urgent. Vorig jaar pleitten we gezamenlijk met de Leescoalitie voor meer aandacht voor het ontwikkelen van basisvaardigheden van scholieren en studenten. Het is daarom belangrijk dat de Ministers van OCW gehoor geven aan het pleidooi van mevrouw Oppers en de focus in het Nationaal Plan Onderwijs leggen op taal- en rekenonderwijs. Want de schoolprestaties op het terrein van lezen, schrijven en rekenen moeten verbeteren om te voorkomen dat de leerlingen van de laaggeletterden van de toekomst worden.

Peil.Schrijfvaardigheid

Onder de naam Peil.onderwijs voert de inspectie de regie over periodieke peilingsonderzoeken in het primair onderwijs. Peil.onderwijs is de opvolger van PPON, uitgevoerd door Cito. Peil.Schrijfvaardigheid is een van de peilingsonderzoeken binnen Peil.onderwijs. In de peiling Schrijfvaardigheid 2018-2019 wordt voor het eerst gerapporteerd over de schrijfvaardigheid aan het einde van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs in termen van de referentieniveaus.