Hans Kasser (67 jaar) had ooit zijn eigen bouwbedrijf en had bijna vijftig mensen in dienst. Zijn boekhouding liet hij over aan een accountant en bestellingen deed hij via de telefoon. Totdat hij van alle spanningen in een burn-out terechtkwam.


“In de derde klas van de lagere school bleef ik zitten. Ik was de oudste, de grootste en misschien ook wel de vervelendste. De juf zette mij achter in de klas. Ik haalde koffie voor haar, zeemde de ramen en gaf de plantjes water. Zo heb ik dat tot en met de zesde klas, nu groep 8, volgehouden. Daarna waren ze blij dat ze van mij af waren. Op de lts gaf ik geld aan klasgenoten om mijn huiswerk te maken.”

Vierentwintig uur per dag in de stress

“Later had ik mijn eigen bouwbedrijf. Toen de zaak goed draaide, had ik vijfenveertig mensen in dienst. Laaggeletterden zijn vaak erg creatief in het verbergen van hun laaggeletterdheid. Ik liet andere mensen dingen doen. Mijn boekhouding werd door een accountant gedaan. Net als het andere administratieve werk. En bestellingen deed ik zelf, maar altijd door de telefoon.”

“Als je laaggeletterd bent, zit je vierentwintig uur per dag in de stress. Want je bent altijd bang dat iemand het ontdekt. Het was niet zo dat ik helemaal niet kon lezen en schrijven, maar ik was er heel slecht in. Door die spanning kwam ik in een burn-out terecht. Toen ik ziek werd, verloor ik alle controle en ging het helemaal fout. Ik ging naar een psycholoog. En zij heeft mij zover gekregen dat ik iets aan mijn laaggeletterdheid ging doen. Zelfs mijn vrouw wist niet dat ik laaggeletterd was. En mijn dochters? Als zij aan mij vroegen of ik wilde voorlezen,vertelde ik een verhaaltje uit mijn hoofd. Niemand had iets door.”

Taalambassadeur

“Pas toen ik naar de taalcursus ging, kwam ik erachter wat ik allemaal niet kon. Na twee jaar begon ik de krant te lezen. Toen ging er een wereld voor mij open! Ik heb meer zelfvertrouwen. De stress is weg. Ik ben de laatste vijf jaar niet ziek geweest, terwijl ik daarvoor twee keer per jaar ziek was.”

Hans zet zich nu in als Taalambassadeur. “Als ervaringsdeskundige heb ik een verhaal te vertellen. Als Taalambassadeur kun je heel veel bereiken, vooral vertrouwen. Mij kun je altijd bellen.” Daarnaast zet hij zich tijdens de Week van de Alfabetisering in als Razende Reporter. Hou onze sociale media in de gaten voor zijn reportages!

Herkenbaar?
Ben of ken je iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Aanmelden voor een cursus kan via onze website.

Logo Stichting ABC

Stichting ABC

Stichting Lezen en Schrijven werkt nauw samen met Stichting ABC. Stichting ABC behartigt de belangen van laaggeletterden, traint Taalambassadeurs en begeleidt ze bij hun werkzaamheden als Taalambassadeur.

Ga voor meer informatie naar www.st-abc.nl