Overzicht

Type
Aandachtsgebieden
Doelgroep
Vaardigheden

Johan Stets

"Ik ben voor duizenden euro's opgelicht omdat ik niet kon lezen."
Lees verhaal

Gemeente Deventer en Syncasso

'Com­mu­ni­ce­ren in be­grij­pe­lij­ke taal le­vert aan bei­de kan­ten winst op, zo­wel bij de or­ga­ni­sa­tie die de brief ver­stuurt als bij de ont­van­ger van de brief.'
Lees verhaal

Syncasso en Kredietbank Nederland

In project LEZEN ≠ BEGRIJPEN onderzoeken Syncasso en Kredietbank Nederland hoe communicatie met cliënten effectiever kan.
Lees verhaal

Gormah

Gormah vertelt een persoonlijk verhaal over laaggeletterdheid en schulden.
Lees verhaal

Vera Moet

Het gaat momenteel weer goed met Vera, maar toen zij nog laaggeletterd was raakte ze in de schulden. Ze begreep brieven niet en gooide ze in de prullenbak. Bekijk het filmpje.
Lees verhaal

Stadsring 51

Een samenwerking van schuldhulpverleningsorganisatie Stadsring 51 uit Amersfoort met Stichting Lezen en Schrijven en Taalhuis Amersfoort.
Lees verhaal

Gemeente Amsterdam: Aanpak Armoede Taal en Laaggeletterdheid

Lees verhaal

U Centraal

Veel (schuld)hulpverleners en vrijwilligers komen het in hun werk tegen: cliënten met stapels ongeopende post. Niet iedereen staat erbij stil dat dit kan komen doordat de cliënt moeite heeft met taal of rekenen.
Lees verhaal

Zaanstad

In Zaanstad volgen de sociale wijkteams en de vrijwilligers trainingen om onder meer te werken aan het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden naar passend (taal)aanbod.
Lees verhaal

SchuldHulpMaatje

Vrijwilligers van SchulHulpMaatje krijgen een training over laaggeletterdheid.
Lees verhaal

Zilveren Kruis

Verzekerden met een betalingsachterstand hebben vaak moeite met lezen, schrijven en rekenen.
Lees verhaal

CZ Tilburg

Verzekeraars en andere schuldeisers zullen het herkennen: klanten die niet op tijd betalen of zich niet aan een regeling kunnen houden.
Lees verhaal

Jasper Harmes

Jasper Harmes is 35, woont in Nieuw-Amsterdam en werkt in een bakkerij. Door de breuk met zijn vriendin, vorig jaar, werd hij geconfronteerd met zijn taalachterstand.
Lees verhaal

Mary Peters

"Mijn schaamte is steeds verder op de achtergrond gekomen."
Lees verhaal