Voorstelling Laaggeletterd

Een voorstelling die raakt!

De voorstelling Laaggeletterd geeft vier laaggeletterden een gezicht. U ziet wat hen motiveert, welke zorgen zij hebben, maar ook wat hun talenten zijn! Maar hoe ga je daarmee als professional mee? Wat is jouw taak? Wat kun je als organisatie/bedrijf zelf doen? Een voorstelling die raakt en bewustmaakt op de uitdagingen rondom laaggeletterdheid in Nederland.

 • Weet u niet precies hoe het gesprek aan te gaan met een laaggeletterde?
 • Vraagt u zich af of dat wel uw taak is?

Boek de voorstelling Laaggeletterdheid!

Meer informatie?

Lees verder op de website van Hetsen & Visschers, training en acteursbureau B.V., tel. 076 521 95 41 of info@hetsen-visschers.nl

Training laaggeletterdheid op de werkvloer

Hoe bespreek je dit met je werknemer?

Laaggeletterdheid bij werknemers blijft vaak goed verborgen. Een signaal van loonbeslag bij een of meerdere medewerkers kan al een signaal zijn. Dat diegene zijn administratie thuis niet op orde krijgt door een gebrek aan taalvaardigheid. Hoe creëer je een vertrouwelijke sfeer in je organisatie dat laaggeletterdheid bespreekbaar is. Welke signalen zijn er nog meer? Er zijn medewerkers die laaggeletterdheid jarenlang verborgen weten te houden. Dat brengt stress en schaamte met zich mee. Want wie vertelt zijn baas dat hij iets niet begrijpt?

Doel van de praktijktraining

 • Tijdens onze praktijktrainingen oefenen de deelnemers de gespreksvaardigheden met een expert-trainingsacteur laaggeletterdheid.
 • Op een effectieve manier laaggeletterdheid te bespreken en medewerkers beter te helpen!

Wat levert de training u op?

 • Hoe herken ik iemand die laaggeletterd is, welke signalen/smoezen zijn er mogelijk waar te nemen?
 • Hoe maak je het bespreekbaar met je collega/medewerker en hoe open je het gesprek?
 • Welke gespreksvaardigheden zijn van belang?
 • Alles wat van toepassing is op de praktijk van de deelnemersgroep.

Heeft u belangstelling in dit thema en de inzet van expert-trainingsacteurs en co-trainers Laaggeletterdheid? We helpen u graag!

Meer informatie?

Lees verder op de website van Hetsen & Visschers, training en acteursbureau B.V., tel. 076 521 95 41 of info@hetsen-visschers.nl

Training cultuursensitief communiceren

Een gelijkwaardige dialoog, dat is de essentie

Cultuursensitief communiceren is een gelijkwaardig gesprek tussen mensen van verschillende culturen, waarbij je een open en nieuwsgierige, onderzoekende houding aanneemt. Je probeert dan verder te kijken dan je eigen gewoontes, gedrag en kaders.

Interculturele verschillen kunnen ervoor zorgen dat de communicatie en samenwerking niet altijd soepel verlopen. Het komt voor dat mensen verschillende betekenissen geven aan woorden, gebaren gewoonten en gedrag van anderen. Inzicht in cultuurverschillen is handig als je anderen goed wilt begrijpen en als je wilt dat anderen jou goed begrijpen. Meer inzicht en begrip voor elkaar zorgen voor meer inclusie. Een goed team, een goede samenwerking en een goede interculturele communicatie ontstaan door inzicht, openheid en nieuwsgierigheid, waarin iedereen zich welkom en thuis voelt.

Wees open en nieuwsgierig naar de ander en heb respect voor de ander’.

Doel van de interactieve training

 • Hoe doe je dat, cultuursensitief communiceren met o.a. nieuwkomers en met mensen met een migratieachtergrond. Een stappenplan als hulpmiddel!
 • Miscommunicatie voorkomen en effectieve communicatie vergroten.
 • Het ervaren van een verrijking door de overeenkomsten te zien en de verschillen te benutten.

Wat levert de training je op?

 • Bewustwording van de eigen manier van communiceren en de gewoonten.
 • Meer informatie en inzichten in diverse culturen, waardoor een betere communicatie en fijnere samenwerking met collega’s en medewerkers.
 • Leren effectiever omgaan met diverse situaties, met aandacht voor persoonlijk leerwensen.

Meer informatie?

Hetsen & Visschers, training en acteursbureau B.V., Adviseur Denise Roks, tel. 076 521 95 41 of info@hetsen-visschers.nl