Wanneer ben je een Taalheld? 

Dat lees je op deze pagina. 

Er zijn 3 soorten Taalhelden: 

 • Taalheld Cursist: een (oud-)cursist basisvaardigheden en/of Taalambassadeur.  
 • Taalheld Begeleider: iemand die cursisten begeleidt. 
 • Taalheld Bruggenbouwer: een persoon (of meerdere personen samen) die zich inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid. 

Inspirerend, resultaatgericht, verbindend en daadkrachtig  

Een Taalheld is inspirerend, resultaatgericht, verbindend en daadkrachtig. Hieronder lees je wat deze woorden betekenen en waar je dus als Taalheld aan moet voldoen. 

1: Inspirerend  

De Taalheld is een voorbeeld voor veel mensen, want hij:  

 • helpt om over laaggeletterdheid te praten;  
 • draagt op een nieuwe manier bij aan de aanpak van laaggeletterdheid;  
 • laat mensen in hun waarde;   
 • ziet nieuwe kansen en oplossingen om laaggeletterdheid aan te pakken.  

2: Resultaatgericht  

De Taalheld behaalt al meer dan een jaar zichtbaar resultaten. Want hij:  

 • zorgt ervoor dat laaggeletterden kunnen meedoen in de samenleving;  
 • helpt bij het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid; 
 • en/of helpt bij het verbeteren van de samenwerking tussen partijen die zich inzetten voor de aanpak van laaggeletterdheid.    

3: Verbindend   

De Taalheld:  

 • zorgt voor verbinding in zijn werk én privé-omgeving. Hij voorkomt en/of vermindert laaggeletterdheid door mensen aan elkaar te koppelen.  

4: Daadkrachtig  

De Taalheld:  

 • is een doorzetter, vol passie en actief. 

Algemene voorwaarden voor de nominaties 

Voor de nominaties voor de Taalheldenprijs gelden 2 voorwaarden:  

 • Je mag jezelf niet nomineren.  
 • Je mag geen medewerkers van Stichting Lezen en Schrijven nomineren. 

Voorwaarden Taalheld Cursist  


Wie kun je nomineren als Taalheld Cursist?  

Je kunt alleen (oud-)laaggeletterden nomineren die nu een cursus basisvaardigheden volgen. Of maximaal 10 jaar geleden een cursus hebben gevolgd.   

Wanneer is iemand laaggeletterd?  

 • Je bent als volwassene laaggeletterd als je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak heb je dan ook beperkte digitale vaardigheden. Je vindt dan omgaan met een computer of smartphone ook lastig.  
 • Een volwassene die laaggeletterd is, is geen analfabeet. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven, alleen niet goed genoeg om helemaal mee te doen aan de samenleving.  
 • Laaggeletterden hebben niet het taal- of rekenniveau dat iemand na een vmbo-, mbo 2- of mbo 3-opleiding zou moeten hebben.   

Wie kun je niet nomineren als Taalheld Cursist?  

 • Iemand die niet laaggeletterd is, kun je niet nomineren als Taalheld Cursist.  
 • Je bent niet laaggeletterd als je wel het taal- of rekenniveau hebt dat je aan het eind van een vmbo-, mbo 2- of mbo 3-opleiding zou moeten hebben, maar onvoldoende digitale vaardigheden hebt.  
 • Een anderstalige die in eigen land op school heeft leren lezen en schrijven, maar de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst is ook niet laaggeletterd. Bijvoorbeeld iemand uit Duitsland die net in Nederland woont en nog goed moet leren schrijven in het Nederlands. 

Voorwaarden Taalheld Bruggenbouwer 

Om samenwerkingsverbanden te nomineren in de categorie Taalheld Bruggenbouwer, gelden extra voorwaarden:  

 • Het samenwerkingsverband werkt aan de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland.  
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 partijen, waarvan er minstens 1 kernpartner van een taalnetwerk is.  
 • De betrokken partijen hebben een plan van aanpak om laaggeletterden te bereiken en te activeren.  
 • Het plan van aanpak zorgt ervoor dat de activiteiten zeker kunnen doorgaan. Het gaat dus om een duurzame samenwerking.  
 • Het samenwerkingsverband biedt maatwerk aan de doelgroep dat aansluit op hun vraag. Professionele docenten of vrijwilligers die een docent ondersteunen geven hier invulling aan. 

Disclaimer: Iedereen kan een Taalheld zijn. Overal waar we hij of hem schrijven, bedoelen we álle mensen. 

De Genomineerden 

Een commissie koos 35 helden die kans maken op de Taalheldenprijs 2023. Er zijn dit jaar 11 genomineerde Cursisten, 12 genomineerde Begeleiders en 12 genomineerde Bruggenbouwers. Een deskundige jury kiest de Taalhelden van 2023. Tijdens de feestelijke uitreiking op woensdag 21 juni maken we bekend wie dat zijn. Genomineerde Cursisten maken ook kans op de Publieksprijs. Van 24 mei tot en met 11 juni kon je stemmen op jouw favoriet. De Taalheld Cursist met de meeste stemmen krijgt op woensdag 21 juni de Publieksprijs.

Een deskundige jury kiest de Taalhelden van 2023. Tijdens de feestelijke uitreiking op woensdag 21 juni maken we bekend wie dat zijn.

Achmea en de Nationale Postcode Loterij maken de uitreiking van de Taalheldenprijs mede mogelijk. 

Logo Achmea en NPL

Vragen?

Heb je een vraag over de Taalheldenprijs? Mail ons.
THP Beker

Taalhelden