In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene Rekenkamer, 2016). Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Onder de 2,5 miljoen laaggeletterden zijn 1,8 miljoen 16- tot 65-jarigen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

De feiten en cijfers in de factsheet hebben betrekking op de groep laaggeletterden van 16 tot 65 jaar.

Factsheet Laaggeletterdheid in Nederland

Literatuurstudie feiten en cijfers laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid heeft effect op geldzaken, gezondheid, gezin en werk. Hierover zijn aparte factsheets gemaakt.