Kijken door de bril van de Taalambassadeurs.

Toegankelijk, het is typisch zo’n woord dat in elke gemeentelijke beleidsvisie over dienstverlening heel veel voorkomt. Terecht natuurlijk. Maar hoe inclusief zijn we daadwerkelijk? Hoe zit het bijvoorbeeld met de vele Nederlanders die laaggeletterd zijn?

Gemeente Asten en gemeente Amersfoort lieten (ex-)laaggeletterden naar hun communicatie en dienstverlening kijken. Lees het verhaal.

'Kijken door de bril van de Taalambassadeurs' - omdenken vanuit het perspectief van de laaggeletterden