Taal maakt gezonder

 • Om eigen regie te kunnen voeren over je gezondheid, heb je gezondheidsvaardigheden nodig.
 • Professionals die zorg verlenen moeten zeker weten dat patiënten en cliënten hen begrijpen. Het is dus belangrijk dat zij laaggeletterden herkennen. En dat zij hun communicatie op hen afstemmen. Ook het bespreken van laaggeletterdheid en informeren over scholing in taal en/of rekenen (al dan niet met betrekking tot gezondheid) loont.
 • Laaggeletterden:
  • zijn en voelen zich vaker minder gezond;
  • hebben een grotere kans eerder te sterven;
  • maken meer gebruik van zorg van een huisarts en ziekenhuis;
  • maken minder gebruik van zorg vooraf en nazorg;
   dan niet laaggeletterden.

Taal maakt gezonder

Kennisblad

Literatuurlijst bij Kennisblad Taal maakt gezonder

Literatuurlijst

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseur.
Linda Hageman

Linda Hageman

Senior Adviseur