Samen met Stichting Het Begint Met Taal ondersteunen we tienduizenden vrijwilligers die laaggeletterden helpen met de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden. Vrijwilligers zijn onmisbaar als aanvulling op professionele docenten om mensen verder te helpen met basisvaardigheden. Juist doordat laaggeletterden met vrijwilligers oefenen met praktijkgerichte situaties kunnen zij nieuwe kennis beter onthouden en toepassen. Het doel van dit project is de kwaliteit van non-formele (taal)ondersteuning door vrijwilligers aan laaggeletterden verbeteren via trainingen en oefenmaterialen. Tel Mee Met Taal en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) maken met financiële ondersteuning deze samenwerking mogelijk. 

NT1 en NT2

Wij richten ons op NT1’ers: mensen met Nederlands als eerste taal. Stichting Het Begint Met Taal richt zich op NT2’ers: mensen met Nederlands als tweede taal. Deze twee groepen hebben verschillende ondersteunings- en begeleidingsbehoeften. Dat is vaak onduidelijk voor gemeenten, coördinatoren en vrijwilligers. Daardoor benutten zij vaak bestaande ondersteuningsmogelijkheden niet optimaal. Daardoor krijgen laaggeletterden niet altijd het juiste aanbod. Dat kan beter.

Onze aanpak

Om de kwaliteit van en de duidelijkheid over het non-formele educatie-aanbod te vergroten, gaan Het Begint Met Taal en wij de komende jaren samen onder meer:

  • basis- en verdiepingstrainingen doorontwikkelen
  • bestaande materialen voor vrijwilligers optimaliseren en waar nodig nieuwe toevoegen
  • een landelijk digitaal platform lanceren met hyperlinks naar alle beschikbare producten en diensten voor vrijwilligers. Dit komt op de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden (www.basisvaardigheden.nl)
  • vrijwilligers werven met een campagne 
  • gemeenten ondersteunen bij het optimaal benutten van non-formele ondersteuning door praktische handreikingen en netwerkbijeenkomsten waarin effectieve praktijkvoorbeelden uitgewisseld worden

Wij zijn ontzettend trots op al die vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor een beter geletterd Nederland. Stichting Het Begint Met Taal en Stichting Lezen en Schrijven zetten zich al jaren in voor laaggeletterden. Door onze expertise te bunde

– Geke van Velzen, directeur Stichting Lezen en Schrijven

Samen kunnen we het voor alle vrijwilligers, coördinatoren én gemeenten makkelijker maken. Daardoor kunnen zij meer impact maken en kunnen laaggeletterde NT1’ers en NT2’ers sneller meedoen aan onze samenleving.

– Sylvia de Groot-Heupner, directeur Stichting Het Begint Met Taal

Wil je meer informatie of heb je nog vragen?

Neem contact op met een van onze adviseur:
Linda Hageman

Linda Hageman

Senior Adviseur