Het recent gepubliceerde PIAAC onderzoek (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) maakt duidelijk, dat taaltrajecten voor volwassenen nog steeds noodzakelijk zijn. In Nederland is het aantal laaggeletterden gestegen van 9.4% naar 12% (Buisman et al., 2013). Met name het aandeel laaggeletterden onder de groep van 45 jaar en ouder is fors (Buisman en Houtkoop, 2014). Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn, dat veel mogelijkheden voor levenslang leren in de afgelopen periode zijn weggevallen door bezuinigingen in de sector volwasseneneducatie.

De impact van Taal voor het leven geƫvalueerd