Samenwerking lokale partners

Vaak bevindt een Taalhuis zich in een bibliotheek. Ook zijn er Taalhuizen in ziekenhuizen of bij gemeentelijke loketten. Het is een samenwerkingsverband tussen meerdere lokale partners, zoals de gemeente, bibliotheek, roc’s, private taalaanbieders, lokale vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties. Een Taalhuis kan een katalysator zijn voor de lokale samenwerking in de aanpak van basisvaardigheden. Uit ervaring blijkt dat het een goed instrument is om met verschillende organisaties de mogelijkheden op elkaar af te stemmen, en de cursisten en vrijwilligers zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Negen bouwstenen voor een duurzaam Taalhuis

Om alsTaalhuis in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Koninklijke Bibliotheek, de verschillende PSO’s en Stichting Lezen en Schrijven, zien wij graag dat je werkt aan de onderstaande bouwstenen. Deze bouwstenen zijn door de genoemde organisaties ontwikkeld.

  1. Het Taalhuis is een fysieke en herkenbare plek in de stad of het dorp.
  2. Het Taalhuis is een samenwerkingsverband van meerdere lokale organisaties met (delen van) het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven.
  3. Het Taalhuis is opgenomen in een meerjarig beleidsplan met financiële dekking.
  4. Vanuit het Taalhuis wordt er actief gewerkt aan werving en scholing van laaggeletterden.
  5. In het Taalhuis zijn vrijwilligers actief die (een deel van) de basistraining van Taal voor het Leven hebben gevolgd, afhankelijk van de al aanwezige kennis.
  6. In het Taalhuis is een basiscollectie van lees-, les- en toetsmaterialen (fysiek en digitaal) voor laaggeletterden beschikbaar om mee te kunnen oefenen.
  7. Het Taalhuis verzekert zich van een onderwijskundig specialist voor intakes van cursisten en het helpen van vrijwilligers met didactische vragen.
  8. Het Taalhuis bewaakt de kwaliteit door monitoring van effecten, registratie van aantallen en deelname aan (landelijke) intervisie.

Bouwstenen voor een duurzaam Taalhuis

Kennisblad