Ellie zet zich al meer dan 10 jaar met hart en ziel vanuit de bibliotheeksector in voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Bibliotheken hebben inmiddels een sleutelrol in de lokale en regionale infrastructuur bij de aanpak van laaggeletterdheid. En bouwen de dienstverlening steeds verder uit. 

Ellie weet bij iedereen de juiste toon te treffen en heeft een enorme inhoudelijke kennis. In haar contacten met het netwerk is ze heel persoonlijk. Dat trekt mensen over de streep om samen te werken. Zo heeft Ellie een flinke bijdrage geleverd aan het stevige Taalnetwerk in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.  

Ellie adviseert bibliotheken welke lokale en landelijke partners betrokken kunnen worden, waaronder de Stichting Lezen en Schrijven, KB, Klasse! en bijvoorbeeld leveranciers van programma’s voor de laaggeletterden zoals Oefenen.nl. 

Ellie heeft veel nieuwe dingen opgezet rond de aanpak van laaggeletterdheid: de scan laaggeletterdheid, de organisatie van kenniscirkels en de recente aandacht voor gecijferdheid. Als Ellie een mogelijkheid ziet pakt ze die aan.

THP 2022 Ellie van der Meer