Felice wil begrijpelijke taal voor alle huurders. Ze zorgt ervoor dat haar organisatie een voorbeeld is van hoe je als grote organisatie met veel communicatie omgaat met laaggeletterdheid. Haar aanpak om eenvoudiger en begrijpelijk te communiceren, is een inspiratie voor andere woningcorporaties en andere publieke dienstverleners. Ze denkt in kansen en oplossingen om laaggeletterden te ondersteunen.  

De communicatie van Eigen Haard is in korte tijd op alle vlakken verbeterd en simpeler gemaakt. Op elke afdeling zijn ambassadeurs getraind in toegankelijke communicatie voor laaggeletterden. Daarnaast is een ervaringsdeskundige aangenomen die voor haar Eigen Haard de communicatie aanpast. Naast een zeer professionele en verbindende aanpak zorgt Felice er ook nog voor dat het leuk is om taal begrijpelijk te maken.  

Felice is actief rond het Amsterdams Taalakkoord en betrekt de landelijke organisatie voor woningcorporaties Aedes om ook andere organisaties mee te krijgen. Met strategisch inzicht en sensitiviteit over hoe je een organisatie meekrijgt en dit blijvend verankerd, volgens de gemeente Amsterdam.

Taalheld 2022 Felice