Taal moet je voelen

De levenslust, passie en gedrevenheid spatten van de bijna 80-jarige Lea af. Ze praat, kookt, danst en beweegt en heeft energie voor 10. Ook is ze positief, enthousiast, empathisch en vol ideeën. In 2017 verhuisde ze van Zuid-Afrika naar Sittard. Sindsdien zet ze zich in voor iedereen die het nodig heeft. Ze werkt onder andere al ruim 6 jaar als taalvrijwilliger bij moedercentrum Casa Mama Lisi. En overal waar ze komt brengt ze het onderwerp laaggeletterdheid onder de aandacht.

Lea geeft bij Casa Mama Lisi 3 keer per week Nederlandse taalles. Ze vindt dat cursisten taal moeten voelen. Daarom schrijft ze werkwoorden op het bord en spreekt ze ze vervolgens met een bijpassende beweging uit. De cursisten herhalen daarna het woord én de beweging. Veel van Lea haar cursisten spreken nog geen woord Nederlands. Ze geeft dan met veel plezier met handen en voeten les. De cursisten dragen haar op handen.

Lea verwerkt vaak maatschappelijk en educatieve thema’s in haar lessen. En ze bedenkt altijd nieuwe ideeën en methodieken. Toen er vanwege de coronapandemie bijvoorbeeld geen les kon worden gegeven, begon ze als een van de eersten met beeldbellen. Ook maakten ze samen met cursisten als alternatief voor de gestopte lessen het kookboek Samen kleurrijk koken.

Lea is een echte duizendpoot en verbindt iedereen aan elkaar. Ze zorgt er bijvoorbeeld voor dat haar cursisten van de Nederlandse taalles helpen met koken en bedienen bij het maandelijkse buurteten voor eenzame en minderdraagkrachtige mensen. Zo ontstaan mooie ontmoetingen en vriendschappen.

Ook binnen projecten rond basisvaardigheden is ze een belangrijke speler. Ze vertegenwoordigt Casa Mama Lisi bij lokale en regionale netwerkbijeenkomsten. En ze doet tijdens de Week van lezen en schrijven actief mee met de activiteiten.

Lea vindt wat ze doet voor moedercentrum Casa Mama Lisi het mooiste dat haar is overkomen. Cursisten zien haar vaak als de moeder die ze zelf niet (meer) hebben. Ze is hun vertrouwenspersoon. En het opstapje dat ze nodig hebben om in de maatschappij mee te kunnen doen. Lea geniet ervan als ze ziet dat het zelfvertrouwen van haar cursisten toeneemt. En hun onafhankelijkheid groeit.

Taalheldenprijs wordt mogelijk gemaakt door

Achmea sponsor van de taalheldenprijs Postcode Loterij sponsor van de taalheldenprijs