Laaggeletterdheid pak je samen aan

Geen enkel kind verlaat school met een leesachterstand en alle inwoners zijn voldoende geletterd. Dat is het ambitieuze doel van FERS, het Fries Leesoffensief.

Het Fries Leesoffensief is een samenwerking tussen Friese partners die zich inzetten om leesplezier en leesvaardigheid in de provincie te stimuleren. Afgelopen jaar begonnen ze helemaal opnieuw om laaggeletterdheid aan te pakken. En dat is hard nodig. Want 13,4% van de mensen in de provincie Fryslan heeft moeite met lezen en schrijven, en daarmee staan we in de top 3 van slechts scorende provincies. En 25% van de Friese jongeren lopen het risico om laaggeletterd school te verlaten.

De afgelopen 10 jaar waren er in de provincie Friesland al mooie ideeën om laaggeletterdheid aan te pakken. Maar dat waren altijd kortlopende plannen. Waarbij organisaties elkaar vaker tegenwerkten dan dat ze samenwerkten.

Daar komt nu verandering in. Want het Fries Leesoffensief heeft alle belangrijke partners bij elkaar gekregen. Ze tekenden samen een overeenkomst en stelden een actieagenda op. Iedereen heeft zich voor minimaal 2 jaar aan het 10-jarige Leesoffensief verbonden. De partners gaan elkaar versterken, aanvullen en corrigeren.

Om het ambitieuze doel te halen werkt het Fries Leesoffensief in kleine stapjes en heel praktisch. Studenten van de pabo worden bijvoorbeeld ingezet als leescoach op basisscholen. En alle mbo-studenten komen in contact met de bibliotheek. Een van de wensen is om hen allemaal een gratis abonnement te geven.

Het Fries Leesoffensief deelt onderling ook kennis, om zo het resultaat van activiteiten te kunnen meten. En ze werken aan een gezamenlijke publiekscampagne.

Het uitganspunt van het Fries Leesoffensief is het bevorderen van het leesplezier in elke taal. Dus ook de Friese taal, De energie van het team werkt aanstekelijk en zorgt voor veel enthousiasme. Ze hopen hiermee een praktische én structurele samenwerking en aanpak neer te zetten. Het is ze in ieder geval al gelukt om een enorme groep mensen mee te nemen in hun enthousiasme en ambitie!

Taalheldenprijs wordt mogelijk gemaakt door

Achmea sponsor van de taalheldenprijs Postcode Loterij sponsor van de taalheldenprijs