Geen leven zonder taal

Hans is oud-journalist. Hij kan zich geen leven zonder taal voorstellen. Hij gunt het anderen ook dat ze goed kunnen lezen en schrijven. Het beheersen van basisvaardigheden vindt hij daarom erg belangrijk.

Inmiddels werkt Hans als FNV-bestuurder in de arbeidsmarktregio’s Twente, Achterhoek, Midden-Gelderland en Zwolle. In die rol zet hij werknemers in hun kracht.

Hans verbindt onder andere ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid aan het vakbondshuis in de Achterhoek. Dat is een plek waar je naartoe kan voor een cursus, overleg of advies op werkgebied. De ervaringsdeskundigen zorgen voor meer bewustwording over laaggeletterdheid. Hij wil deze samenwerking ook bij andere vakbondshuizen organiseren. Daarnaast wil Hans in samenwerking met het lokale Taalhuis scholing organiseren in het vakbondshuis.

Hans brengt de aanpak van laaggeletterdheid bij zijn hele netwerk onder de aandacht. Bijvoorbeeld bij het UWV, gemeenten en werkgevers. Tijdens regio-overleggen zet hij het onderwerp regelmatig op de agenda. Maar hij vergeet ook de FNV zelf niet. Hij brengt het onderwerp laaggeletterdheid onder andere onder de aandacht bij zijn collega’s van de sectoren transport en zorg/welzijn.

Hans is betrouwbaar en betrokken. Hij staat voor wat hij zegt en belooft. En hij is er voor iedereen, ongeacht status of achtergrond.

Taalheldenprijs wordt mogelijk gemaakt door

Achmea sponsor van de taalheldenprijs Postcode Loterij sponsor van de taalheldenprijs