Website huisartsenpraktijk voor iedereen begrijpelijk   

Elise Deemter, Merel van der Graaf, Nynke Striper en Lieke Holwarda zitten in 6 vwo, op het Hondsrugcollege in Emmen. Als examenopdracht voerden zij een meesterproef uit. De opdracht voor deze proef kregen ze van huisartsenpraktijk Tweelingdorp. Zij vroegen de scholieren om te onderzoeken hoe ze de communicatie van de praktijk kunnen verbeteren. Zodat ze met name laaggeletterde patiënten beter bereiken. Het viel namelijk op dat patiënten niet of te laat met klachten naar de huisarts gaan. Of ze komen maanden later terug met dezelfde klachten. Of ze nemen medicatie op een verkeerde manier in.

De 4 scholieren richtten zich vooral op het verbeteren van de website. Hoeveel informatie moet er op de website staan? Zijn de symbolen duidelijk? Wordt de informatie begrepen? Om die vragen te beantwoorden, lazen de scholieren zich goed in het onderwerp in. Ook interviewden ze Taalambassadeurs, Taalhuiscoördinatoren en andere betrokkenen. En ze hielden contact met de huisartsenpraktijk.  

De eerste versie van de aangepaste website bespraken ze met een Taalambassadeur. De Taalambassadeur was onder de indruk van de kwaliteit. De scholieren verwerkten de tips van de Taalambassadeur in de vormgeving van de website.  

Elise, Merel, Nynke en Lieke waren ontzettend betrokken bij het onderwerp. Ze presenteerden de vernieuwde website op school. Daar waren niet alleen docenten, maar ook klasgenoten en ouders bij aanwezig. Zij leerden allemaal over laaggeletterdheid. Bij de presentatie gebruikten de scholieren een praktisch voorbeeld. Ze vroegen of mensen in de zaal hooikoortspatiënten kenden. Bijna iedereen kende wel iemand die daar last van had. Maar toen ze vroegen wie er iemand kende die laaggeletterd is, bleef het een stuk stiller.  Terwijl er veel meer laaggeletterden dan hooikoortspatiënten zijn. Het is een mooie manier om het probleem zichtbaar en bespreekbaar te maken. 

Lieke gaf dezelfde presentatie daarna ook nog bij het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. De aanwezigen waren onder de indruk van de presentatie en de helderheid en het overzicht op de vernieuwde website. De aanwezige Taalambassadeurs waren het daar helemaal mee eens. 

Voor Huisartsenpraktijk Tweelingdorp is dit een begin. De volgende stap is alle medewerkers leren hoe ze laaggeletterdheid herkennen en bespreken. De nieuwe website komt binnenkort online.

Taalheldenprijs wordt mogelijk gemaakt door

Achmea sponsor van de taalheldenprijs Postcode Loterij sponsor van de taalheldenprijs