Samenwerken met Taalambassadeurs

Thea werkt bij Pharos. Dat is een landelijk expertisecentrum dat helpt gezondheidsverschillen kleiner te maken. Thea is strategisch adviseur en projectleider binnen het programma Begrijpelijke informatie en Digitale zorg. Om informatie voor iedereen begrijpelijk te maken, werkt ze al ruim 8 jaar nauw samen met Taalambassadeurs van Stichting ABC. Of het gaat om een advies, een plan of het ontwikkelen van materialen. De Taalambassadeurs worden overal bij betrokken en hebben altijd een belangrijke rol. En alles wat ze maakt, laat ze door hen testen.

In coronatijd maakte Thea bijvoorbeeld samen met Taalambassadeurs een begrijpelijke woordenlijst over corona. Ook brengt Thea Taalambassadeurs en de wetenschap samen. Samen met Taalambassadeur Dicky, een hoogleraar en een huisarts schreef ze het eerste wetenschappelijke artikel over zorg in begrijpelijke taal.

Pharos krijgt veel vragen over begrijpelijke en toegankelijke zorgcommunicatie. Om daaraan te kunnen voldoen zette Thea samen met Stichting ABC het leertraject begrijpelijke zorgcommunicatie op. Daarmee leren zorgorganisaties zelf hoe ze begrijpelijk en toegankelijk communiceren. En hoe ze hun communicatiemiddelen testen met de eindgebruikers. Thea ontwikkelde ook samen met Taalambassadeurs een praktijkcheck. De check helpt zorgorganisaties bij het verbeteren van hun digitale zorg.

Binnen het Amsterdams Taalakkoord werken 3 ziekenhuizen aan begrijpelijke medische patiëntencommunicatie. Thea zorgde er samen met hen voor dat de eenvoudige afbeeldingen en teksten van Begrijp je Lichaam werden uitgebreid. En dat alle afbeeldingen in de Amsterdamse ziekenhuizen gebruikt worden. Thea zet zich ook in om de digitale vaardigheden van patiënten te verbeteren. Ze zette onder andere samen met Digisterker, Zorggroep ZEL, bibliotheken en welzijnsorganisaties de pilot Digivitaler op.

Thea is ontzettend betrokken bij de doelgroep. Ook heeft ze veel plezier in het werken met Taalambassadeurs. Taalambassadeur Dicky werkt nu zelfs 1 dag per week bij Pharos! Omdat Thea zich zo inzet voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, inspireert ze ook haar collega’s bij Pharos en bij andere organisaties. Mede daardoor worden er elke keer nieuwe, waardevolle materialen voor laaggeletterden ontwikkeld. En zet ze grote stappen in de aanpak van laaggeletterdheid.

Thea krijgt binnen Pharos alle ruimte om de samenwerking met Taalambassadeurs op te zetten. Maar het is Thea zelf die ervoor zorgt dat het op deze manier wordt vormgegeven. Want alles wat Thea doet, doet ze vanuit haar hart.  

Taalheldenprijs wordt mogelijk gemaakt door

Achmea sponsor van de taalheldenprijs Postcode Loterij sponsor van de taalheldenprijs