Onderzoeken

Er wordt veel onderzoek gedaan naar omvang, preventie, oorzaken en gevolgen van laaggeletterdheid. Lees onderzoeken over laaggeletterdheid en preventie. En over de relatie tussen ouder en kind in relatie tot laaggeletterdheid.