Margreet weet met haar daadkracht en positieve instelling bij iedereen het belang van lezen en schrijven onder de huid te krijgen. Voor Margreet is laaggeletterdheid een thema’s binnen het hele sociaal domein. Zij bespreekt de aanpak met partners binnen en buiten de gemeente, bijvoorbeeld met schuldhulpverlening en onderwijsachterstandenbeleid.  

Margreet benadert haar netwerk actief voor de aanpak van laaggeletterdheid. Zo weet ze veel partners te activeren tot ambassadeur. Margreet laat zich leiden door de energie van partners voor een succesvolle integrale aanpak. 

Margreet organiseert de samenwerking in regio Rivierenland. In een projectgroep met gemeenten en samenwerkingspartners wordt ieder jaar een thema gekozen. En een jaarplan met concrete doelen en actiepunten uitgewerkt. Elk jaar wordt een regionale themabijeenkomst georganiseerd. Zo wordt het netwerk verbonden, verstevigd en uitgebreid. 

Margreet is een echte doener en doorzetter. Als een project niet in één keer lukt stopt ze niet. Ze bijt zich er in vast en dan komt het alsnog van de grond. Margreet durft keuzes te maken in het belang van de laaggeletterden. 

Taalheld 2022 Margreet Griepink