Gezondheid

Taal en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. De gezondheid van geletterde mensen is in veel opzichten beter dan die van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 29% van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder heeft lage gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat ze moeite hebben met het communiceren met zorgverleners en met het beoordelen en toepassen van informatie. Dit heeft directe gevolgen voor de gezondheid.