Gezondheid

Taal en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. De gezondheid van geletterde mensen is in veel opzichten beter dan die van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 29% van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder heeft lage gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat ze moeite hebben met het communiceren met zorgverleners en met het beoordelen en toepassen van informatie. Dit heeft directe gevolgen voor de gezondheid.

Relatie taal en gezondheid

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zijn en voelen zich lichamelijk en geestelijk vaak minder gezond dan niet-laaggeletterden. Ook hebben ze een grotere kans eerder te sterven, maken ze meer gebruik van huisart- en ziekenhuiszorg en juist minder gebruik van preventieve zorg en nazorg. 

Bron:  NIVEL (2015). Laaggeletterdheid en gezondheid. Stand van zaken.

Cliënten doorverwijzen
Voor het aanmelden van cliënten en/of advies over taalscholing, bel: 0800 023 44 44. 
Aanmelden voor (taal)cursussen is hier ook mogelijk.

Taal maakt gezonder

Uit onderzoek blijkt dat taalscholing niet alleen taalvaardiger maakt, maar ook gelukkiger, zelfredzamer en cursisten voelen zich na afloop van een taaltraject gezonder. Om gezamenlijk laaggeletterdheid binnen de zorg aan te pakken, is het project Taal maakt gezonder gestart. Zorgprofessionals komen vaak in contact met laaggeletterden en kunnen helpen door hun lees- en schrijfproblemen te herkennen en ze te motiveren tot (taal)scholing. Hiervoor is scholingsmateriaal en een wachtkamerboekje en poster ontwikkeld. 

Samenwerken aan gezondheid

De 69 partners van de Alliantie gezondheid en geletterdheid werken samen en delen kennis om nog meer mensen te ondersteunen in het verbeteren van hun basisvaardigheden en hun gezondheid. 
Lees meer over de Alliantie gezondheid en geletterdheid

Succesverhalen