Over Stichting Lezen en Schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken.  

Taal maakt je dus sterker. Daarom zorgt Stichting Lezen en Schrijven er samen met haar partners voor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Door honderden organisaties te ondersteunen met scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes. Én door laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij publiek en politiek.  

Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. 

Speerpunten Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lezen en Schrijven heeft vier speerpunten:

  • Kennis verzamelen en delen over laaggeletterdheid. 
  • Iedereen die niet goed kan lezen, schrijven of rekenen scholing bieden om dit alsnog te leren.
  • Actief werken aan het voorkomen van laaggeletterdheid door onder andere (voor)lezen te stimuleren bij kinderen en ouders.
  • Zo veel mogelijk mensen ervan bewust maken dat 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn. Daar moet iets aan gedaan worden!

Hier lees je onze missie en visie en hier lees je meer over de werkwijze.

H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, oprichter Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lezen en Schrijven werd op 27 mei 2004 opgericht op initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Haar persoonlijke gedrevenheid en inzet voor geletterdheid dateert van ver voor de start van de stichting. Met de oprichting van Stichting Lezen en Schrijven wilde de prinses zoveel mogelijk partijen verbinden die al actief waren, of zouden moeten zijn, op het gebied van laaggeletterdheid. Want ondanks de schrikbarend hoge aantallen laaggeletterden, werd het destijds niet als serieus maatschappelijk vraagstuk erkend. Haar oorspronkelijke missie richtte zich op de zowel preventie onder kinderen als reductie onder volwassenen, hopende dat de stichting op den duur op beide terreinen overbodig zou zijn.

Maatschappelijke beweging, bewustwording en innovatie

Vanuit deze oorsprong heeft de stichting in de afgelopen 14 jaar van haar bestaan een brede maatschappelijke beweging weten te ontketenen. Onderdeel hiervan is het doorbreken van het taboe op laaggeletterdheid. En het creëren van bewustzijn in de hele samenleving dat kunnen lezen en schrijven aan de basis ligt van een sociaal-economisch krachtige, gezonde en duurzame samenleving. Ook innovatie had grote impact op de ontwikkelingen. Hier heeft de prinses een cruciale rol in gespeeld door een aanpak aan te dragen die buiten Nederland zeer succesvol was. Vanuit deze innovatie ontstond het programma Taal voor het Leven, waardoor nu zo’n 50.000 volwassenen de grote stap hebben genomen om naar een taalcursus te gaan. En werkt de stichting nu samen met zo’n 1000 partners

Forum AtotZ

In 2009 zette de prinses binnen de stichting het Forum AtotZ op. Dit is een unieke groep van 27 aansprekende Nederlanders die laaggeletterdheid vanuit een persoonlijke en maatschappelijke overtuiging omarmen. Zij vertalen dit naar concrete acties binnen hun eigen werkgebieden.

In 2014 besloot de prinses het stokje als bestuursvoorzitter over te dragen. Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart werd voorzitter en de prinses werd erevoorzitter. Eind 2017 besloot de prinses haar functie als erevoorzitter neer te leggen. De prinses gaat onverminderd door met haar inzet voor een geletterd Nederland en ze blijft ook internationaal actief, o.a. als Speciaal Gezant Geletterdheid bij UNESCO. De stichting en haar oprichter blijven nauw samenwerken. Ook zal de prinses voor Stichting Lezen en Schrijven jaarlijks de TaalHeldenprijzen blijven uitreiken, die in 2014 ter ere van het 10-jarig bestaan van de stichting werden ingesteld. De prinses koos om niet haar naam te verbinden aan de prijzen, maar de focus te leggen op degenen om wie het gaat.

Stichting Lezen en Schrijven is Prinses Laurentien bijzonder dankbaar voor alles wat zij doet en heeft gedaan als initiator, inspirator en boegbeeld in de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland en daarbuiten.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK