Over Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer. De stichting maakt daarom laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek en ondersteunt in het hele land honderden gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organiseren van scholing. Het resultaat: een grotere kans op geluk, gezondheid en groei voor jaarlijks ruim 15.000 mensen.

Speerpunten Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven heeft vier speerpunten:

  • Kennis verzamelen en delen over laaggeletterdheid. 
  • Iedereen die niet goed kan lezen, schrijven of rekenen scholing bieden om dit alsnog te leren.
  • Actief werken aan het voorkomen van laaggeletterdheid door onder andere (voor)lezen te stimuleren bij kinderen en ouders.
  • Zo veel mogelijk mensen ervan bewust maken dat 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn. Daar moet iets aan gedaan worden!

Hier lees je onze missie en visie en hier lees je meer over de werkwijze.

Geschiedenis Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven is op 27 mei 2004 opgericht door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Hoewel laaggeletterdheid voorkomt bij meer dan 10% van de volwassen bevolking, stond het als maatschappelijk probleem eigenlijk niet op de kaart. De stichting en haar vele partners zijn aan de slag gegaan om het taboe rond laaggeletterdheid te doorbreken en het probleem aan te pakken. Dat begon in 2004 met 14 grondleggers. Inmiddels zijn er meer dan 900 samenwerkingspartners. In 2014 werd oud-minister Marja van Bijsterveldt voorzitter van de stichting. Prinses Laurentien blijft nauw betrokken als erevoorzitter.