Sinds 2020 hebben gemeenten de regie over de aanpak van laaggeletterdheid. Veel gemeenten hebben de regie goed opgepakt. En werken hard zodat inwoners hun basisvaardigheden kunnen verbeteren. Ze stellen ambitieuze doelen zoals:

  • meer aandacht voor het voorkomen van laaggeletterdheid.
  • vinden van laaggeletterden.
  • een goede verbinding met het Sociaal Domein. 

Wij ondersteunen de gemeenten, zodat we samen deze doelstellingen kunnen halen in de bestuursperiode 2022-2026. Daarom roepen we gemeenten op om de doelen op te nemen in verkiezingsprogramma’s. En uiteindelijk ook in de coalitieprogramma’s. 

Schrijf jij ook aan een lokaal verkiezingsprogramma en heb je de handreiking nog niet gekregen? Download hem dan hier.

Handreiking Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Wil je meer informatie over de aanpak van laaggeletterdheid in jouw regio? Neem dan contact met ons op. We brengen je dan in contact met een adviseur in jouw regio.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Marieke Vellinga

Friesland