In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Mensen van wie je het niet direct verwacht en aan wie je het ook niet altijd kunt zien. De meesten redden zich namelijk redelijk goed in het dagelijks leven. Maar ze hebben er wel last van. Bijvoorbeeld met solliciteren, reizen met het OV, het begrijpen van bijsluiters of verzekeringen. Het is voor veel laaggeletterden lastig om over te praten. Het kan dus handig zijn als je weet waar je op moet letten. En waar je mensen kunt tegenkomen. Bijvoorbeeld op de school van je kinderen, de sportclub, zelfs in je familie of op je werk.   

Continue campagne bushalte binnen poster
Continue campagne restaurant binnen poster

Met korte filmpjes, social media advertenties, abri's en een radiospot willen we het onderwerp vooral dichterbij de hoogopgeleide groep Nederlanders brengen. Op onze website krijgen zij tips om de signalen te herkennen en het gesprek hierover te voeren. Op die manier willen we het onderwerp breder bespreekbaar maken en kan er meer begrip ontstaan. 

Heeft u contact met de doelgroep hoger opgeleiden? En wilt u bijdragen aan het herkennen van laaggeletterdheid? Via onze adviseurs kunt u binnenkort campagnemateriaal, zoals een poster en flyer, bestellen. Neem hiervoor contact op met uw adviseur in de regio.  

Online filmpjes en social media posts kunt u nu al gebruiken voor uw eigen kanalen. Deze kunt u opvragen via communicatie@lezenenschrijven.nl.