Het kan niemand ontgaan zijn. Via alle media komt de berichtgeving over het coronavirus continu op je af. Maar het is de vraag of al die berichtgeving op een begrijpelijk niveau is voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland, die moeite hebben met lezen en schrijven. Om die reden liet Stichting Lezen en Schrijven een video-animatie maken waarin de tips van het RIVM in begrijpelijke taal worden uitgelegd. Getekende animaties versterken de tekst in beeld en geluid. 

Video's gebruiken

Iedereen mag deze video's gebruiken en inzetten. Hoe meer mensen we er samen mee bereiken, hoe groter de kans is dat de RIVM-tips worden opgevolgd. Via onderstaande link kan iedereen de animatie downloaden. Stichting Lezen en Schrijven vindt dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Toegankelijke dienstverlening helpt daarbij.