Voor alle fysieke lessen gelden de basisregels:

  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Was vaak en goed uw handen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Voor formeel aanbod (erkend door de overheid):

  • De lessen mogen gegeven worden op besloten plaatsen (bijvoorbeeld: bedrijven, kantoren) en op publieke plaatsen (bijvoorbeeld: de eigen leslocatie, buurthuizen). 
  • Deelnemers mogen 1 dag per week naar school. 
  • Kwetsbare deelnemers mogen extra fysiek onderwijs krijgen.

Voor non-formeel aanbod (overige opleidingen):

  • De lessen mogen op besloten plaatsen gegeven worden (bijvoorbeeld: bedrijven en kantoren).
  • Dat kan een ook openbare plaats zijn, zoals een bibliotheek of buurthuis. Maar alleen als daar alleen deelnemers en medewerkers van de opleiding educatie komen.

Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/coronavirus-en-volwasseneneducatie