Voor alle fysieke lessen gelden de basisregels: 

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Was vaak en goed uw handen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Voor formeel aanbod: (erkend door de overheid)

  • De lessen mogen gegeven worden op besloten plaatsen (bijvoorbeeld: bedrijven, kantoren) en op publieke plaatsen (bijvoorbeeld: de eigen leslocatie, buurthuizen). 
  • Studenten mogen 1 dag per week naar school.
  • Voor kwetsbare studenten mag de les ook verdeeld worden over 2 dagdelen in die week.
  • De aanbieders mogen zelf bepalen wie er wanneer les volgen.

Voor non-formeel aanbod: (overige opleidingen)

  • De lessen mogen op besloten plaatsen gegeven worden (bijvoorbeeld: bedrijven en kantoren).
  • Er is nog niet bepaald dat de lessen op een publieke plaats mogen plaatsvinden.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/coronavirus-en-volwasseneneducatie