Het is bijna zover. Vanaf 1 juli zijn onze materialen verkrijgbaar via www.nt1.nl, de webwinkel van Boom uitgevers. We geven je hierbij informatie over de laatste ontwikkelingen rondom deze overgang.

Nieuwe bestelwijze

In deze visuele weergave hieronder vind je alle stappen in het nieuwe bestelproces met informatie over het bestellen en factureren.

 

Stappenplannen bestelproces Downloaden

 

Lidmaatschap

Het doel van een lidmaatschap was om vooraf een deel van de materiaalkosten inzichtelijk te maken. Samen met Boom uitgevers en gemeenten hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervoor. Hieruit kwam naar voren dat een lidmaatschap geen wenselijke optie is. Boom uitgevers start daarom met reguliere verkoop zonder lidmaatschap.

Financiering

Gemeenten hebben allemaal een eigen manier waarop zij bestellers al dan niet financieel tegemoetkomen. Heb je als besteller financiering voor de materialen nodig, dan raden we aan om in gesprek te gaan met de desbetreffende gemeente. Onze adviseurs hebben nauw contact met gemeenten en denken graag mee.

Prijzen

Namens Boom uitgevers vind je hieronder alvast de belangrijkste prijzen.

 

Prijslijst artikelen Boom Downloaden

 

Downloads en kopieën

Het is niet meer toegestaan om downloads te gebruiken of materiaal te kopiëren. Nu Boom uitgevers de rechten heeft op het openbaar maken, verveelvoudigen en distribueren van het materiaal is het niet langer toegestaan om (digitale) bestanden zelf te reproduceren.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw regionale adviseur. Na 1 juli kun je met vragen over het materiaal en bestellingen terecht bij de klantenservice van Boom uitgevers, Nora en Nana: telefoon 020 – 5200126 of per e-mail: nt1@boom.nl.

Achtergrond

Ons les- en trainingsmateriaal is ontwikkeld en uitgegeven met subsidie van de overheid. Deze subsidie is gestopt en verschuift naar gemeenten, waardoor Stichting Lezen en Schrijven geen budget meer heeft om de materialen kosteloos aan te bieden. Om de materialen toch beschikbaar te houden, zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om onze materialen aan te bieden en hebben we een samenwerking opgezet met Boom Uitgevers. Wij zijn blij met Boom uitgevers als partner. Zij hebben veel ervaring en expertise in het uitgeven en de marketing van lesmaterialen. Daarmee is het voortbestaan van ons materiaal gewaarborgd.