Dichter bij de kern

Eind 2018 startten Zorggroep Ter Weel en Bibliotheek Oosterschelde ‘Dichter bij de kern’ met steun van Stichting Lezen en Schrijven. Het doel: binnen twee jaar is iedereen in Hansweert op een basisniveau taal-, digitaal, vitaal, sociaal en financieel vaardig. Iedereen moet kunnen meedoen. Hoe? Door samen met de inwoners praktische oplossingen te bedenken.

Goed op weg

Samen zijn we al goed op weg. In het afgelopen jaar organiseerden we mooie activiteiten. Jong en oud komt regelmatig bij elkaar met ‘Heel Hansweert luncht’. Ook is er elke maand een Digi+ café. Verder zijn professionals getraind in het signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

Monique van Kol van Bibliotheek Oosterschelde: “Een mooi neveneffect van ‘Dichter bij de kern’ is de hechte samenwerking tussen Bibliotheek Oosterschelde, het Taalhuis en Zorggroep Ter Weel. We vinden elkaar makkelijker en dat geeft een mooie basis om op voort te borduren!”

Grote ambitie

Er is dus een beweging in gang gezet maar, de ambitie is groot. Om te weten wat wel en niet werkt en om ideeën uit te wisselen organiseerden we op 4 februari een bijeenkomst. Er waren verschillende professionals aanwezig. Ook een inwoner van Hansweert, die tevens bezoeker is van ‘Heel Hansweert luncht’, en een vrijwilliger van ANBO schoven aan.

Leren van elkaar

We deelden onze ervaringen. Dat was heel waardevol, want daardoor konden we van elkaar leren. En elkaar helpen om gerichte oplossingen te bedenken. We bespraken onder andere:

  • Laaggeletterdheid: we hebben geleerd om dit te herkennen. Maar het bespreekbaar maken is nog niet zo eenvoudig. Hoe doe je dat? Wat zeg je dan? Welk aanbod kun je vervolgens doen? Dit is complex, het vraagt om maatwerk. 
  • Aandachtspunt voor professionals: als er gedigitaliseerd wordt, welke maatregelen nemen we dan om deze overgang soepel te laten verlopen? Hoe nemen we de mensen bij de hand?
  • Werken vanuit verbinding: sluit aan bij wat er al is. Voorbeeld: als de school bezig is met lokale geschiedenis, kun je ouderen daarbij uitnodigen om iets te vertellen over hun ervaring. Dan kan er een film (digitale activiteit) gemaakt worden en leerlingen kunnen bijvoorbeeld oude meegebrachte foto’s digitaliseren.

Nieuwe ideeën

Naast ervaringen werd er ook nog iets anders gedeeld: Enthousiasme, tips over wat goed werkt en heel veel leuke ideeën! Samen ontdekten we bijvoorbeeld wanneer inwoners in actie komen. Als men de persoonlijke opbrengst ziet of als men een probleem ervaart.

Aan ideeën en bruikbare tips geen gebrek, hieronder noemen we er een paar:

Gemakkelijk en zichtbaar:

  • Maak het de mensen makkelijk om mee te doen: laat ze niet inschrijven, reken geen kosten en zorg bijvoorbeeld voor posters met plaatjes.
  • Biedt een ‘Gratis lunch voor een kennis’ aan: Twee halen, één betalen.
  • Zorg ervoor dat je als organisatie zichtbaar en aanspreekbaar bent.

Filmen en vloggen, jong en oud samenbrengen:

  • Laat kinderen een ‘levensverhaal’ met en voor ouderen uit het dorp filmen. Met daarbij de vraag: ‘En wat zou u nu nog graag willen doen / betekenen’?
  • Vraag ouderen om mee te helpen op school, bijvoorbeeld door voor te lezen.
  • Vraag jongeren te vloggen en dit te laten zien bij de ‘Heel Hansweert luncht’.

Genoeg dus om mee aan de slag te gaan en een nieuwe stap te zetten in dit mooie project!

Meer weten?

Wil je meer weten over ‘Dichter bij de kern’? Lees hier meer. Je kunt ook contact opnemen met Taalregisseur Evelyn van Boven, evelynvanboven@lezenenschrijven.nl.