Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven:  
“Stichting Lezen en Schrijven zet zich in voor de 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers en smartphones). Laaggeletterdheid is een ingewikkeld probleem dat vaak samengaat met andere problemen. In de aanpak is de afgelopen jaren veel geleerd en verbeterd. Maar het aantal mensen dat moeite heeft met taal, rekenen en digitale vaardigheden blijft stijgen. Om het tij te keren is nóg meer inzet nodig van bedrijfsleven en de Rijksoverheid. Ik ben ongelooflijk trots op alle geweldige, professionele medewerkers bij Stichting Lezen en Schrijven. Zij werken elke dag met elkaar en met onze duizenden partners in taalnetwerken om ervoor te zorgen dat we laaggeletterdheid kunnen verminderen en voorkomen. Daar heb ik met veel plezier de afgelopen 6 jaar leiding aan gegeven. De stichting staat er inhoudelijk en organisatorisch goed voor. We hebben een mooi projectportfolio opgebouwd. Er is een enthousiaste, nieuwe voorzitter van de raad van toezicht en een ervaren managementteam. De stichting gaat nu werken aan een nieuwe meerjarenstrategie. Dat is een mooi avontuur voor een volgende directeur. Voor mijzelf voelt het als het juiste moment om dit boek dicht te slaan en aan een nieuw verhaal te beginnen.”  

Loopbaan  

Voordat Geke van Velzen in 2018 bij de stichting aan de slag ging als directeur-bestuurder, werkte zij in New York als senior adviseur op het terrein van hoger onderwijs. Daarvoor was zij secretaris van de Hogeschool van Amsterdam en van Universiteit van Amsterdam. Eerder in haar loopbaan werkte zij in de politiek en in de consultancy voor de publieke sector. Ook is zij lid van de raad van toezicht van de Almeerse Scholengroep. Als lid van de directie van de GGD Amsterdam-Amstelland gaat zij zich inzetten voor de publieke gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Dat doet ze samen met zo'n 1.550 medewerkers, verdeeld over 40 verschillende locaties. Vanuit haar rol wordt zij daarnaast plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid binnen de Veiligheidsregio Amsterdam. 

Jan Willem Heijkoop

Jan-Willem Heijkoop

Persvoorlichter