Met de donatie door New Skool Media kan Stichting Lezen en Schrijven bijvoorbeeld laaggeletterden bereiken die extra kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Erwin van Luit, CEO New Skool Media:
“Stichting Lezen en Schrijven zet zich ervoor in
dat iedereen kan lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer of smartphone. Want een samenleving waarin iedereen meedoet, daar hebben we allemaal wat aan. New Skool Media onderschrijft deze doelstelling volledig. Ik ben daarom blij dat we met hulp van onze medewerkers een mooi bedrag hebben weten te verzamelen waarmee we de stichting weer een stapje verder helpen in het realiseren van deze doelstelling”

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven:
"Veel laaggeletterden hebben een baan. Maar
door hun laaggeletterdheid zijn zij vaker ziek, verliezen vaker hun baan, moeten ze vaker van werk naar werk of zijn zij langdurig werkzoekend. Daarom werkt Stichting Lezen en Schrijven met onder meer werkgevers aan de juiste scholing voor deze mensen. Dat maakt deze medewerkers zelfredzamer. En het behoudt hen voor de arbeidsmarkt, waarop we nu en in de toekomst iedereen hard nodig hebben. De donatie van New Skool Media helpt ons daarom in de aanpak van laaggeletterdheid."

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben namelijk moeite met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven is de motor achter een geletterd Nederland. De samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Het hebben van voldoende basisvaardigheden hoort daarbij.