De verkiezingen liggen alweer een tijdje achter ons. In Den Haag onderhandelen nu verschillende politieke partijen om tot een kabinet te komen en te bepalen wat er de komende vier jaar in Nederland moet gebeuren. Om ze een beetje te helpen hebben wij hen een brief en video gestuurd. Daarin delen wij onze wensen hoe zij laaggeletterdheid goed kunnen aanpakken. Dé uitgelezen kans om het verschil te maken.

Wie met wie en hoe?

Onder leiding van informateur Mariëtte Hamer kijken de politieke partijen wat er de komende vier jaar in Nederland moet gaan gebeuren en wie daarbij met wie gaat samenwerken. Wij pleiten ervoor dat het onderwerp laaggeletterdheid daarin een belangrijke plek krijgt. Want dat is hard nodig. Nederland telt 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Daardoor hebben ze vaak ook moeite met digitale vaardigheden. En dat aantal groeit nog steeds. Zo ontstaat er een kloof tussen mensen die goed kunnen lezen en schrijven en mensen die daar moeite mee hebben. Voor een stabiele, sterke samenleving is het belangrijk dat we deze kloof samen overbruggen. BN’ers in actie

Daarom hebben wij informateur Hamer een brief en een video gestuurd. We hebben daarbij hulp gekregen van onze ambassadeurs Anita Witzier, Kees Tol en René Karst. En ook van Irma en Dirk-Jan. Zij zijn Taalambassadeurs voor Stichting ABC en weten uit eigen ervaring hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven.

Investeren om te leren

In de brief en video vragen wij de informateur om meer te investeren in het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. En dat begint natuurlijk al van jongs af aan. De taal goed leren doe je al voordat je naar school gaat en daarna moet iedereen goed kunnen leren lezen en schrijven. Daarom moet er structureel geïnvesteerd worden in taal- en rekenlessen in het onderwijs. Ook moeten er voor volwassenen genoeg plekken zijn in de buurt of op het werk waar zij kunnen werken aan basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. 

Niemand mag vergeten worden

Want deze grote groep is extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld als je je baan verloren hebt door corona en je moet omscholen. Dat lukt alleen als je goed kunt lezen en schrijven. Een nieuw kabinet kan ervoor zorgen dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven scholing aangeboden krijgen die voor hen geschikt is. Daarvoor moet er gescreend worden op laaggeletterdheid. Samen met andere organisaties zorgen we er zo voor dat meer mensen kunnen werken aan hun basisvaardigheden. Bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar een baan of nieuwe vaardigheden kunnen leren op hun werk. Deze groep mag daarom absoluut niet vergeten worden. Want iedereen moet mee kunnen doen op onze arbeidsmarkt en in onze maatschappij.

Brief aan informateur

28 mei 2021

Heb je nog vragen?

Jarre Middeljans

Jarre Middeljans

Adviseur Beleid en Publieke Zaken