Professionals moeten ervoor zorgen dat ouders toegang hebben tot deze activiteiten door rekening te houden met de timing, de kosten en de locatie. Ook is het belangrijk dat aanbod vrijblijvend is. Dit blijkt uit ons onderzoek naar welke factoren een rol spelen om laagtaalvaardige ouders te stimuleren om hun kinderen (blijvend) te laten deelnemen aan taalstimulerende activiteiten.

Onbewust onbekwaam

Het onderzoek focust zich op professionals en ouders. Bibliothecarissen, gezondheidswerkers, en ouders komen aan het woord. Een medewerker van een bibliotheek benoemt in dit onderzoek: “Een grote drempel voor deelname is onwetendheid. Alle ouders zijn betrokken, iedereen wil het beste voor zijn kind. Maar veel ouders zijn onbewust onbekwaam. Ze zijn zich er niet bewust van dat zij de belangrijkste rol in het taalontwikkelingsproces van hun kinderen hebben”. 
 
Geke van Velzen, directeur-bestuurder:
“In Nederland hebben ruim 3 miljoen ouders minderjarige kinderen. Van deze ouders heeft zo’n 11 procent (333.000 mensen) moeite met de basisvaardigheden lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben ze ook moeite hun weg online te vinden. Dat is 1 op de 9 ouders. Kinderen die in gezinnen opgroeien met laaggeletterde ouders, hebben zelf 3 keer meer kans om laaggeletterd te worden dan andere kinderen. Deze overdracht van laaggeletterdheid van de ene generatie op de volgende moet stoppen.  

De resultaten van dit onderzoek helpen ons om beter te weten wat werkt in de aanpak van laaggeletterdheid en wat daarvoor nodig is. Op die manier hopen we de overdracht van laaggeletterdheid te verminderen. Want een samenleving wordt sterker als iedereen mee kan doen.”

Download de samenvatting en het hele onderzoek hieronder.

Onderzoek "Een grote drempel voor deelname is onwetendheid"

Onderzoek naar welke factoren een rol spelen in het stimuleren van laagtaalvaardige ouders om hun kinderen (blijvend) te laten deelnemen aan taalstimulerende activiteiten

Onderzoek "Een grote drempel voor deelname is onwetendheid"

Samenvatting