Online ondertekening 

Wethouder Huib van Olden benadrukte dat hij het thema laaggeletterdheid hoog in het vaandel heeft. Hij waardeert de samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven: “Het was in het verleden belangrijk en het zal in de toekomst belangrijk blijven dat wij mensen die om wat voor reden dan ook hun opleiding gemist hebben, blijven helpen om mee te doen in de samenleving. En dat begint met taal.” 

Onder online toeziende ogen van onder anderen lokale adviseur Deniz Özkanlı en beleidsmedewerker Aysa van Wamel zetten Van Olden en regiomanager Marilyn A-Kum hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. 

“Gemeenten zijn belangrijke partners en zij hebben nu meer dan ooit de regie over de aanpak van laaggeletterdheid. Fijn dat we dit moment samen kunnen vieren”, vertelt Geke van Velzen, directeur van Stichting Lezen en Schrijven. 

Verbinding met sociale onderwerpen 

Het doel van de samenwerking is onder andere bereiken van Nederlandstalige laaggeletterden, uitkeringsgerechtigden, jongeren en kwetsbaren. Om deze doelgroepen te vinden leggen we ook verbinding met andere sociale onderwerpen, zoals financiële zelfredzaamheid, preventie en emancipatie. Stichting Lezen en Schrijven ondersteunt de regio Noordoost-Brabant onder meer door kennisdeling en met advies over de implementatie van het Regionale Educatieplan (REP).  

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de aanpak van laaggeletterdheid in Noordoost-Brabant? Neem dan contact op met de lokale adviseur Deniz Özkanlı via denizozkanli@lezenenschrijven.nl. Wilt u meer weten over de ondersteuning van gemeenten bij de aanpak van laaggeletterdheid door Stichting Lezen en Schrijven? Neem dan contact op met Anna van den Boogaard via annavandenboogaard@lezenenschrijven.nl.  

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst gemeente 's-Hertogenbosch 2

Deniz Özkanlı

Noordoost-Brabant