Het zogenaamde Mobiele Screeningsteam wordt ingevlogen en helpt de gemeente door op één dag een grote groep bijstandsgerechtigden te screenen, te spreken en ze indien nodig door te verwijzen naar passend aanbod. De pilot is op dit moment al bij tien gemeenten uitgevoerd met veelbelovende resultaten. 

Handelingsverlegenheid 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat consulenten van de gemeente het moeilijk vinden het gesprek aan te gaan over laaggeletterdheid, ze hebben last van handelingsverlegenheid. Klanten maken een Taalmeter, maar het gesprek achteraf, dat cruciaal is voor de doorverwijzing, wordt vervolgens niet goed uitgevoerd. Dat heeft tot gevolg dat een klant met een indicatie niet naar passend aanbod wordt doorverwezen en de problematiek rondom taal niet wordt aangepakt. Om deze reden is Stichting Lezen & Schrijven een pilot gestart om gemeenten hierbij te ondersteunen. Het Mobiel Screeningsteam wordt ingezet met als doelen: 

  • Een grote groep laaggeletterden/NT1-ers te vinden en warm door te verwijzen. 
  • De gemeente een hands-on training te bieden in het afnemen van de Taalmeter. 

Aanpak 

Het Mobiele Screeningsteam (MST) kan worden aangevraagd door een gemeente die graag een vorm van screening wil opzetten. Het MST helpt de gemeente vervolgens met het opzetten van een Taalmeterdag. Dit houdt in dat het MST het plaatselijke taalaanbod betrekt bij deze dag (formeel en non-formeel taalaanbod). Het MST stelt een uitnodigingsbrief op en de gemeente identificeert de doelgroep en nodigt deze uit. Er worden voor een dag 120 personen uitgenodigd. Op de Taalmeterdag neem het MST alle Taalmeters af. De gesprekken worden in eerste instantie ook door het MST gevoerd. Consulenten van de gemeente zijn aanwezig bij deze gesprekken, zodat zij zien hoe ze toekomstige gesprekken zelf zouden kunnen voeren. Als een klant aangeeft graag naar les te willen, wordt hij/zij doorverwezen naar het formele of het non-formele aanbod. Omdat de aanbieders ook aanwezig zijn op deze dag kunnen klanten zich direct aanmelden.  

Voorwaarden 

Er zijn een aantal voorwaarden waar een organisatie aan moet voldoen, als zij gebruik willen maken van deze eenmalige afname georganiseerd door Stichting Lezen & Schrijven. 

  • De organisatie moet een garantie afgeven dat zij na de eenmalige afname over wil gaan op structurele of periodieke screening.  
  • De gemeente mag personen die een indicatie hebben en bereid zijn lessen te volgen hierin niet belemmeren. In samenwerking met het Taalhuis en het ROC wordt gezorgd dat de lessen niet belemmeren in de zoektocht naar werk.  
  • De bijeenkomst heeft een verplicht karakter.  

Resultaten 

Inmiddels hebben tien gemeenten gebruik gemaakt van deze aanpak. Ruim 470 personen hebben de Taalmeter gemaakt, 280 personen hebben een indicatie laaggeletterdheid. 132 personen zijn uiteindelijk doorverwezen naar een passend traject. Niet iedereen met een indicatie wordt op een traject gezet. Dit komt bijvoorbeeld omdat iemand beperkt wordt door ziekte of omdat hij/zij aangeeft geen behoefte te hebben aan een traject. 

Ook gebruik maken van het MST? 

Gemeenten in de provincies Gelderland en Overijssel kunnen dit jaar nog kosteloos gebruik maken van het MST. Voor dit jaar zijn er nog middelen beschikbaar om gemeenten te helpen bij het eenmalig screenen van een grote populatie. Heb je interesse in het inzetten van het MST? Lees hoe je dat doet via deze button.