Waarom informatie in eenvoudig Nederlands?

Ruim één op de drie Nederlanders van 18 jaar en ouder (36%) is beperkt gezondheidsvaardig. Dat wil zeggen dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van gezondheidsinformatie. Eén op de zes Nederlanders van 16 jaar en ouder (18%) is laaggeletterd. Dat wil zeggen dat zij moeite hebben met taal en/of rekenen. Alle laaggeletterden zijn beperkt gezondheidsvaardig.

Laaggeletterden vinden informatie over gezond eten en bewegen vaak te moeilijk. Daardoor is het voor hen lastiger om gezonder te leven. Laaggeletterden voelen zich dan ook vaker ongezond en zijn dat ook vaker dan niet-laaggeletterden. Voor hen is het dus belangrijk dat er informatie over gezond eten in eenvoudig Nederlands is.  

Waar gaat het materiaal over en waar is het te vinden?

Diëtisten kunnen de informatie aan cliënten geven, die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal. Zo vergroten zij hun kennis. In het materiaal staat informatie over:

  • Lekker en gezond eten
  • De Schijf van Vijf
  • Groente en fruit
  • Gezond koken
  • Energie en bewegen

Aan het eind van elk hoofdstuk volgt een woordenlijst, met betekenissen van moeilijke woorden die in de tekst zijn aangegeven met een ‘*’. Ook zijn een eet- en beweegdagboek toegevoegd, die cliënten kunnen gebruiken.

Diëtisten kunnen het informatiemateriaal downloaden op de site van de NVD.

“Dit nieuwe materiaal, ga ik gebruiken bij iedereen aan wie ik gezonde voeding wil uitleggen en die de Nederlandse taal niet goed beheerst en het prettig vindt om verduidelijking te krijgen met plaatjes.

– Diëtist Linda Traa van Diëtist in Den Haag

Hoe is het materiaal tot stand gekomen?

De informatie uit het consultondersteunende materiaal is gebaseerd op onze aanpak Voel je goed! Deze aanpak is gericht op laaggeletterde volwassenen, die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal. De NVD is vanaf de start actief betrokken.

Studenten voeding en diëtetiek van de Haagse Hogeschool en diëtisten van Beter Eten Brabant, Diëtistenpraktijk HRC en Diëtist in Den Haag hebben meegewerkt aan de samenstelling van het materiaal.

Voel je goed! Vezels

Meer weten?

Wilt u meer weten over het materiaal of over Voel je goed? Kijk dan op taalvoorhetleven.nl/projectvoeljegoed of mail naar Marieke Wiebing, landelijke projectleider Voel je goed! via mariekewiebing@lezenenschrijven.nl.