Marijke Hempenius (Ieder(in)), Taalambassadeur Melvin en onze adviseur Marieke Vellinga overhandigden de handreiking aan raadsadviseur Mieke Tiwon van gemeente Utrecht in het bijzijn van de deelnemers van de Griffiedag. Op dit moment is de politiek voor één op de vier mensen in Nederland niet toegankelijk. Voor hen is verkiezingsinformatie vaak lastig te begrijpen of ze ervaren drempels in fysieke toegankelijkheid. 

Overhandiging politiek voor iedereen

Volgens Lisa Hinderks, die slechthorend geboren is en later doof werd, is het belangrijk dat politieke partijen en gemeenten het voortouw nemen in het toegankelijk maken van politiek. “Zorg bijvoorbeeld dat er partijprogramma’s in begrijpelijke taal zijn of dat bij verkiezingsbijeenkomsten ook een gebarentolk aanwezig is. Veel politieke zaken hebben direct invloed op je leven, dus het is van essentieel belang dat je weet welke partijen goed bij jou passen. Pas dan kun je gelijkwaardig, net als ieder ander jouw politiek stemrecht uitoefenen.”

Samen willen we politieke partijen en griffies hier in ondersteunen en maken in de handreiking aan de hand van tips en voorbeelden inzichtelijk wat er nodig is om politiek voor iedereen toegankelijk te maken. Want het betrekken van iedereen bij de politiek draagt bij aan een inclusieve samenleving.

De handreiking

De handreiking besteedt aandacht aan offline en online verkiezingsuitingen en -evenementen. Daarbij wordt niet alleen stilgestaan bij taal en opmaak, maar ook specifiekere tips zoals het belang van het betrekken van ervaringsdeskundigen, de voorzieningen waarop je moet letten bij het huren van een fysieke locatie en de inzet van bepaalde software of professionals. Al met al vormt het een compleet en hanteerbaar document dat de aankomende jaren ingezet kan worden binnen de politiek en overheid. 

Actieplan Toegankelijk Stemmen

De handreiking is één van de elf acties in het Actieplan Toegankelijk Stemmen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Dit actieplan heeft als doel het verbeteren van de toegankelijkheid van de verkiezingen zodat mensen met een beperking of laaggeletterdheid, net als ieder ander, hun democratisch recht kunnen uitoefenen.

“Het is belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van het stemrecht dat zij hebben en een geïnformeerde keuze kan maken. Daarom vinden wij het belangrijk om onze bijdrage te leveren aan het Actieplan Toegankelijk Stemmen en zijn we blij dat er nu een handreiking is gemaakt met concrete tips en adviezen voor toegankelijke politiek", aldus ProDemos-directeur Eric Stokkink. 

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven:
“Als je moeite hebt met lezen en schrijven, is stemmen vaak moeilijk. Het is dan lastig om te snappen wat er van je verwacht wordt in het stemlokaal. Of om de aanwijzingen over wat je mee moet nemen te begrijpen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn stem uit kan brengen. Nederland is niet voor niets een democratie. Het wegnemen van drempels helpt daarbij. Gemeenten en politieke organisaties kunnen de verkiezingen zo op een meer toegankelijke manier organiseren.”
 

Handreiking Politiek voor iedereen