Op het Ontwikkeling Telt Festival bespreken we wat we kunnen doen om iedere volwassene in Nederland mee te laten doen. Daarvoor moet iedereen over voldoende basisvaardigheden beschikken. Hoe we dat doel bereiken is het onderwerp van gesprek op het festival.

De SER en de ministeries geven een aantal presentaties. Daarnaast geven het Expertisepunt Basisvaardigheden, FNV, Stichting ABC, de Koninklijke Bibliotheek en andere partners workshops. Ook onze adviseurs organiseren tijdens het festival sessies.

Wanneer zijn onze sessies?

Dinsdag 20 april

Woensdag 21 april

Donderdag 22 april

U kunt zich aanmelden kan via de links en via de website van het Ontwikkeling Telt Festival.