In de persconferenties komen bovendien lastige woorden voor, zoals anderhalvemetereconomie, intelligente lockdown en pandemie. Stichting Lezen en Schrijven vindt het van levensbelang dat iedereen in Nederland de corona-informatie begrijpt. Daarom legt de stichting de nieuwe maatregelen in begrijpelijke taal uit op haar website lezenenschrijven.nl/corona.

Hertaling

De persconferenties over de coronamaatregelen zijn voor laaggeletterden moeilijk. In korte tijd komen verschillende onderwerpen aan de orde. De informatie gaat van onderwijs naar zorg naar sport. Stichting Lezen en Schrijven biedt daarom een hertaalde uitleg: informatie uit de persconferentie op een lager taalniveau. De stichting kiest bewust om minder informatie te geven en het belangrijkste uit te leggen. Ook staan op de website video-animaties: ‘Wat te doen bij coronavirus?’ en ‘Wat is 1,5 meter?’ Daarnaast geeft de website een overzicht van informatie aan laaggeletterden door andere organisaties. De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. Daarom vult Stichting Lezen en Schrijven deze website regelmatig aan. Ook verwijst Stichting Lezen en Schrijven naar het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid voor vragen over corona: 0800 – 13 51 (gratis). Dit informatienummer is elke dag van 8.00 tot 22.00 uur te bereiken. 

Marco, laaggeletterde:
“Aan de informatie over corona en over de te nemen maatregelen kan ik vaak geen touw vastknopen. Iedereen praat erover op tv. Iedereen wil laten zien dat ze een expert zijn. Daardoor is er zóveel informatie en onduidelijkheid. Ik vind het lastig om in te schatten wat waar is en wat niet waar is. Laaggeletterden vragen niet zo snel om hulp of om informatie. Nu al helemaal niet. Veel laaggeletterden begrijpen alle informatie niet. Ze praten erover met andere laaggeletterden. Zo ontstaan helaas weer meer problemen. Waarom is er niet na iedere persconferentie iemand op tv die het samenvat in begrijpelijke taal? We zijn echt een vergeten groep. Ik ben daarom blij met de website in begrijpelijke taal van Stichting Lezen en Schrijven. Die site bekijk ik vaak, omdat ik die informatie vertrouw. Ik heb ook mijn vrouw en kinderen die mij helpen. Maar veel laaggeletterden hebben niemand om uitleg aan te vragen.” 
 
Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: 
“Alleen samen krijgen we corona onder controle. Maar dat lukt alleen als íedereen de informatie en de nieuwe maatregelen begrijpt. Niet iedereen hoeft alle details te begrijpen. Maar iedereen moet wel weten wat de nieuwe maatregelen zijn en welke oude maatregelen nog steeds gelden. Daarom zetten we de informatie uit de persconferentie in begrijpelijke taal op lezenenschrijven.nl/corona. Ook delen we de informatie op bijvoorbeeld Facebook. We weten dat laaggeletterden daarop actief zijn. We verspreiden bovendien de informatie onder vrijwilligers en docenten. Zij hebben vrijwel elke dag contact met hun taalcursisten.”