Vandaag, op Wereldalfabetiseringsdag, speelden onder meer Kamerleden het nieuwe escape-spel Laaggeletterdheid. Het spel dat we samen met Raccoon Serious Games ontwikkelden, laat deelnemers zelf ervaren hoe het is om moeite te hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Basisvaardigheden zijn nodig om voldoende mee te kunnen doen in de maatschappij. De deelnemers maakten kans op het winnen van een reis. Niemand van de deelnemers won binnen de gestelde tijd de reis. Wel wonnen ze allemaal veel inzicht over laaggeletterdheid.  

Begrip 

Kamerleden Judith Tielen (VVD), Romke de Jong, Marijke van Beukering en Jorien Wuite (D66) en Liane den Haan (Groep de Haan) namen deel aan het escape-spel Laaggeletterdheid. Ook medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek en de MBO-Raad speelden mee. Er is bij hen nu meer begrip voor de dagelijkse frustraties en problemen die veel laaggeletterden hebben. Ze gaven stuk voor stuk aan hier voortaan actief mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door hun eigen teksten in begrijpelijkere en toegankelijkere taal te gaan schrijven. 

Ervaringsdeskundige

Na het spel spraken de Kamerleden en andere deelnemers met ex-laaggeletterde Dick Voogd over de problemen die hij jarenlang had vanwege laaggeletterdheid. Dick volgde op latere leeftijd een taalcursus en merkt nog elke dag de ommekeer in zijn leven. Hij staat sterker in zijn schoenen en hij kan en durft meer te ondernemen dan daarvoor.  
 
Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven:  
"Ondanks dat de formatie stroef verloopt, is er geen tijd te verliezen om samen aan de slag te gaan om laaggeletterdheid te verminderen en te voorkomen. Met dit escape-spel willen we de Kamerleden en andere deelnemers op een ludieke manier nog bewuster maken van de uitdagingen als iemand moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen. We vertelden de Kamerleden dat er structurele verdubbeling van het budget nodig is om laaggeletterdheid aan te pakken. We vragen hier in de Week van Lezen en Schrijven extra aandacht voor. Zodat we samen laaggeletterdheid kunnen herkennen, bespreekbaar maken en aanpakken.” 

Judith Tielen, Tweede Kamerlid VVD:
"De ervaring met het escape-spel Laaggeletterdheid vond ik heel leuk, want ik houd van spellen spelen. Maar het is vervelend als je niet meteen kan lezen wat er staat, als je niet meteen begrijpt wat er wordt bedoeld. Ik kan mij nu heel goed voorstellen dat als je dat élke dag hebt, bij elke brief van je werkgever, de gemeente, artikelen in de krant, dat dat enorm frustrerend is."

Marijke van Beukering, Tweede Kamerlid D66:
"Het escape-spel was echt heel erg moeilijk. Want als je de betekenis van woorden niet zo goed kent, dan kom je eigenlijk in het spel helemaal niet zo ver. Laaggeletterdheid verminderen en uiteindelijk voorkomen is zo belangrijk. Dat moeten we aan de ene kant op scholen proberen te regelen. Dat iedereen de basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen, beter leert. Maar dat ook de organisaties waar je mee te maken hebt, zoals de gemeente, ziekenhuizen, woningcorporaties, enzovoorts, zich ook bewuster worden dat de ontvanger van de brief niet precies weet waar je het over hebt."
 

Jan-Willem Heijkoop

Senior persvoorlichter/woordvoerder