Eind 2021 hadden we een aantal kennisbijeenkomsten voor gemeenten gepland. Deze konden helaas niet doorgaan. Daarvoor in de plaats kwam deze online sessie 'Aan de slag met de aanpak laaggeletterdheid'. De sessie werd georganiseerd voor gemeente ambtenaren. 

Tijdens de sessie gingen we al online wandelend met elkaar in gesprek over de thema's werk, integrale aanpak, bereik NT1 en financiering. Ambtenaren hadden zelf aangegeven over deze thema's kennis te willen uitwisselen. 

Deze online sessie organiseerden we in samenwerking met VNG, Divosa en Tel mee met Taal.

Kennisbijeenkomsten in 2022

In 2022 staat op de planning om de fysieke kennisbijeenkomsten voor gemeente ambtenaren te organiseren. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Het was nuttig om collega's uit het land te spreken. En het was goed dat de VNG vertegenwoordigd was.

– een van de deelnemers

Ik vond de werkvorm erg geslaagd. Via de app Wonder-me kreeg je bijna het idee dat je bij een fysieke bijeenkomst was.

– een andere deelnemer