We agendeerden en activeerden de aanpak van laaggeletterdheid, we organiseerden netwerkbijeenkomsten en zorgden voor relevante verbindingen en ontmoetingen.

We gaan door

De urgentie om de aanpak van laaggeletterdheid en gezondheid op de agenda te houden blijft bestaan. Daarom gaan we door met de aanpak via het adviseren van gemeenten en organisaties. Ook met de Alliantie gezondheid en geletterdheid gaan we door. We bundelen onze krachten met de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Partners van deze alliantie zetten zich in voor zowel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, als voor het ondersteunen bij het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen een grotere impact kunnen realiseren. 

Werkgroep Taal maakt gezonder

Binnen de Alliantie Gezondheidsvaardigheden vormen we de nieuwe werkgroep Taal maakt gezonder. Via deze blijven we ons richten op het verbeteren van basisvaardigheden bij laaggeletterden, zodat zij gezondheidsvaardiger worden. We richten ons hierbij op laaggeletterde patiënten/cliënten in de gezondheidszorg en daarmee op gezondheidszorgprofessionals.

Dit doet de werkgroep

  • We komen twee keer per jaar samen. De eerste bijeenkomst is in september 2020. 
  • We delen voorbeelden, kennis en ervaring rond:
    • het agenderen van de aanpak van laaggeletterdheid in gezondheidszorg en  gezondheidszorgonderwijs;
    • het herkennen en bespreken van laaggeletterdheid en het informeren van laaggeletterde patiënten/cliënten over scholing;
    • onderzoek naar de verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten. 
  • We activeren en verbinden (potentiële) werkgroeppartners met relevante organisaties

Doe mee

Ben jij werkzaam in gezondheidszorg, zorgonderwijs en/of zorgonderzoek? En ben of wil je aan de slag met verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten? Word dan partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en sluit je aan bij de Werkgroep Taal maakt gezonder.

Ben je niet werkzaam in de gezondheidszorg, zorgonderwijs of zorgonderzoek, maar wil je wel geïnformeerd blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrieven rechtsboven.

Relevante links
Voorbeelden aanpak laaggeletterdheid in ons netwerk: ‘Taal is van Levensbelang’.

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseur.

Marieke Wiebing

Projectleider Voel je goed!