Steeds meer basisscholen gebruiken een schoolapp. Daarmee informeren zij de ouders en verzorgers van de kinderen over allerlei zaken op school. In Nederland heeft 1 op de 9 ouders met minderjarige kinderen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak kunnen zij ook niet goed omgaan met computers en smartphones. Deze ouders en verzorgers vinden het moeilijk om die schoolapp te gebruiken. Zij missen daardoor belangrijke informatie over hun kind(eren) op school. Daarom ontwikkelden we samen met Oefenen.nl, Raccoon Serious Games, Universiteit Twente en welzijnsorganisatie De Schoor ‘De Schoolapp – Het Spel’. Het spel heeft een spelbord en een digitaal onderdeel. Met dit spel kunnen ouders en verzorgers oefenen met het gebruik van de schoolapp. De Nationale Postcode Loterij maakte de ontwikkeling van dit spel mogelijk met een extra bijdrage. 

De Schoolapp – Het Spel 

Met het spel worden ouders en verzorgers meer bewust van het bestaan van de schoolapp. Door het spelen raken zij meer vertrouwd met het gebruik van de app. En ervaren ze het nut en de voordelen. Ook verlaagt het spel de drempel voor ouders en verzorgers om de echte schoolapp te gebruiken. Ouders en verzorgers leren verschillende soorten berichten herkennen. En ze leren wat er van ze verwacht wordt na het lezen van een bericht.

Bijvoorbeeld: iets vertellen aan je kind, contact opnemen met school of je kind iets meegeven naar school. Verder oefenen spelers van het spel met het gebruiken van een schoolapp en het uitvoeren van specifieke taken. Zoals een ziekmelding doorgeven, iets opzoeken in de agenda of zich aanmelden voor een oudergesprek. Het spel is er voor ouders en verzorgers met Nederlands als moedertaal of met een andere moedertaal.

Het spel is geschikt voor spelers die spreek- en luistervaardigheid hebben vanaf taalniveau A2. En leesvaardigheid vanaf niveau A1. Basisscholen kunnen het spel inzetten op ouderavonden om een schoolapp te introduceren. Het spel kan ook als verdieping ingezet worden bij (digi)taallessen.  

Naziha de Wit, ex-laaggeletterde moeder en één van de testers van De Schoolapp – Het Spel: 

“Een half jaar geleden kon ik een eerdere versie van het spel testen met andere ouders die moeite hebben met lezen en schrijven. Ik vond er niets aan. Het was geen spel. Het was wat kaartjes lezen. Dat zou ik niet gaan gebruiken. Maar de spelmakers luisterden goed naar alle aandachtspunten. Ze pasten het spel enorm aan. Ik speelde inmiddels De Schoolapp – Het Spel en het is fantastisch. Het is zo eenvoudig en duidelijk. En ik leerde nu de schoolapp beter. Nu kan ik de app wel gebruiken. Ik raad het iedere ouder die moeite heeft met de schoolapp het spel aan.”

Nieuwe manieren om te leren

Geke van Velzen, directeur-bestuurder: “Stichting Lezen en Schrijven zoekt altijd nieuwe manieren om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te bereiken en hen aan te moedigen om te blijven leren. We weten uit gesprekken met laaggeletterde ouders dat het gebruiken van de schoolapp voor hen vaak ingewikkeld is en daardoor vermeden wordt.  Maar veel communicatie vanuit de school gaat juist via die app. Deze ouders wilden we eens op een andere manier laten kennismaken met de schoolapp, zodat zij de informatie en werkwijze van de schoolapp zich op een plezierige eigen maken. We kregen voor dit project een hele mooie bijdrage van de Postcode Loterij. Met partners, zoals Oefenen.nl, ontwikkelden we De Schoolapp – Het Spel. Hiermee kunnen we op een nieuwe manier mensen motiveren om zich te blijven ontwikkelen en hun basisvaardigheden verbeteren. En meer mensen kunnen op deze manier betrokken zijn bij de schoolzaken van hun kinderen.” 

Gratis beschikbaar

Het spel is gratis beschikbaar via onze website.