Waarom De Schoolapp – Het Spel?

Steeds meer basisscholen maken gebruik van een schoolapp. Bijvoorbeeld Parro, Social Schools, Schoolpraat of Ouderportaal. Via de app informeren leerkrachten de ouders en verzorgers over allerlei zaken op school. Voor ouders en verzorgers die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden kan het lastig zijn om de schoolapp te gebruiken. Daardoor kunnen ze belangrijke informatie over hun kind op school missen. De Schoolapp – Het Spel is ontwikkeld om ouders en verzorgers te laten oefenen met het gebruik van de schoolapp. Het heeft een spelbord en een digitaal onderdeel.

Voor wie is dit spel?

De Schoolapp – Het Spel is gemaakt voor ouders en verzorgers met kinderen op de basisschool. Het spel is geschikt voor zowel ouders en verzorgers met de Nederlandse als een andere moedertaal. Het spel is geschikt voor spelers die spreek- en luistervaardigheid hebben vanaf niveau A2. En leesvaardigheid vanaf niveau A1.

Wat zijn de leerdoelen?

Door De Schoolapp – Het Spel worden ouders en verzorgers meer bewust van het bestaan van de schoolapp. Door het spel raken ouders en verzorgers meer vertrouwd met het gebruik van de schoolapp. Ze ervaren het nut en de voordelen van de schoolapp.

Daarnaast verlaagt het spelen met dit spel de drempel voor ouders en verzorgers om de echte schoolapp ook in de praktijk te gebruiken. Ouders en verzorgers leren verschillende soorten berichten herkennen. En ze leren wat er van ze verwacht wordt na het lezen van een bericht. Bijvoorbeeld: iets vertellen aan je kind, contact opnemen met de school of je kind iets meegeven naar school. Verder oefenen ouders en verzorgers met het gebruiken van een schoolapp en het uitvoeren van specifieke taken. Zoals een ziekmelding doorgeven, iets opzoeken in de agenda of zich aanmelden voor een oudergesprek.

Alles wat je nodig hebt kun je hieronder downloaden en uitprinten.

Handleiding De schoolapp - het spel Downloaden
Ronde 1 Downloaden
Ronde 2 Downloaden
Ronde 3 Downloaden
De finale Downloaden

Eerste resultaten

Inmiddels zijn de eerste resultaten van het onderzoek binnen! Lees meer over het onderzoek in dit artikel en bekijk hoe je nog steeds een bijdrage kunt leveren.

De Schoolapp – Het Spel is ontwikkeld door Stichting Lezen en Schrijven in samenwerking met Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en Raccoon Serious Games. Met dank aan de Universiteit Twente en Welzijnsorganisatie De Schoor.

De Nationale Postcode Loterij maakt het spel mede mogelijk.

Meer weten of hulp nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs
Tim Groenenboom

Tim Groenenboom

Adviseur

Willemijn Rijper

Adviseur

Hester Saakes

Adviseur