Met Springlezend wil de Leescoalitie de belangrijke rol van leraren onderstrepen en goede voorbeelden van bevlogen leerkrachten en docenten voor het voetlicht brengen. Vanaf vandaag kunnen leraren inspiratie voor goed leesonderwijs delen en vinden op springlezend.nl.

Iedereen die lesgeeft aan kinderen tussen de 9 en 15 jaar wordt uitgenodigd om mee te doen aan Springlezend. Dit kan door een tip te geven via springlezend.nl en zo ambassadeur te worden. Of door tips van andere leraren te bekijken of deel te nemen aan georganiseerde activiteiten.

Springlezend

Leesbevordering en goed leesonderwijs

Om van kinderen enthousiaste lezers te maken, zijn leesbevordering en goed leesonderwijs van heel belangrijk. Leraren leveren hier een onmisbare bijdrage aan. Recent onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK toont aan dat het grootste deel van de leraren zich daarvan bewust is. Zij zien leesbevordering als een belangrijk onderdeel van hun werk. Toch heeft maar iets meer dan de helft van de leraren in het basisonderwijs het gevoel voldoende tijd aan leesbevordering te kunnen besteden. In het voortgezet onderwijs is dat zelfs maar 34%. Verder geeft bijna 70% van de leraren in het basisonderwijs en 80% van de leraren in het voortgezet onderwijs aan extra middelen en ideeën voor leesbevordering enorm op prijs te stellen.   

Springlezend en lezeninhetpo.nl 

Om leraren te steunen, gaan vandaag twee nieuwe initiatieven van start. Naast de campagne Springlezend, zal in Utrecht de site lezeninhetpo.nl worden gelanceerd. Deze website biedt basisscholen alle informatie die nodig is om effectief leesonderwijs te realiseren. Het eerder genoemde onderzoek van GfK naar het leesgedrag en de leesmotivatie van professionals in onderwijs en kinderopvang wordt eveneens op 20 april gepubliceerd. 

Achtergrond: Leesoffensief 

Het gaat niet goed met lezen in Nederland. En dat terwijl een goede leesvaardigheid een basisbehoefte voor iedereen is. Er zijn forse investeringen en daadkracht nodig om iedereen in Nederland gelijke kansen te bieden. De Leescoalitie luidde in het najaar van 2020 daarom de noodklok, en deed een dringend beroep op de onderwijs- én cultuurpoot van OCW om gezamenlijk te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesmotivatie en -plezier een essentiële rol vervullen. De campagne Springlezend en de website lezeninhetpo.nl dragen hier op unieke wijze aan bij. 

Springlezend
Springlezend