Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft onze stichting een instellingssubsidie voor de aanpak van basisvaardigheden. Dankzij deze subsidie kunnen wij ons blijven inzetten voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en minder digitaal vaardig zijn. Want zonder deze basisvaardigheden is meedoen in onze samenleving en arbeidsmarkt moeilijk. 

Verborgen belangrijk probleem 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. De gevolgen hiervan voor hun leven zijn groot. Zij vinden en houden moeilijker een baan en hebben vaak minder grip op hun geldzaken. Uit angst en schaamte durven ze hier niet over te praten. Daardoor blijft het een verborgen probleem. Bovendien neemt het aantal laaggeletterde mensen toe. De digitalisering speelt daarbij een grote rol. Ook komen er steeds meer jongeren van school met een achterstand in taal en rekenen.  

Investeren in volwassenenonderwijs

Het is erg belangrijk dat de Nederlandse overheid blijft investeren in het verbeteren van basisvaardigheden. Om die reden zijn we blij met de instellingssubsidie, omdat we hierdoor de aanpak van lage basisvaardigheden kunnen voortzetten. Toch is er nog méér nodig. Nederland geeft minder geld uit aan volwassenenonderwijs dan andere Noordwest-Europese landen. En daarnaast groeit het probleem. Het is daarom belangrijk dat de Rijksoverheid na 2024 meer geld vrijmaakt, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de samenleving.


Samen met gemeenten 

Sinds 2020 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van laaggeletterdheid. Gelukkig staan gemeenten niet alleen voor deze grote opdracht. Wij ondersteunen als onafhankelijke stichting bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Ook stimuleren we vernieuwing en delen we kennis over het onderwerp. Met de instellingssubsidie kunnen we gemeenten ondersteuning blijven bieden. 

Carla Dieteren, wethouder sociaal domein Nederweert en bestuurslid van K80, de vereniging voor kleine gemeenten: 

“Samen met lokale partners vormen we het Taalakkoord Nederweert en vestigen we aandacht op het belang van kunnen lezen en schrijven. Ondersteuning door Stichting Lezen en Schrijven is noodzakelijk om kennis en initiatieven rondom dit thema te kunnen ontwikkelen. We zijn daarom blij met deze structurele steun, zodat we onze inwoners met lage basisvaardigheden ook in de toekomst blijven bereiken en ondersteunen.” 

 
Hanneke Propitius, directeur-bestuurder a.i. Stichting Lezen en Schrijven: 

“Stichting Lezen en Schrijven is erg blij met de erkenning van het ministerie van OCW voor het probleem en de noodzaak van een landelijke aanpak met regionale aanwezigheid. En het bevestigt hiermee dat het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid een lange adem vraagt. Ook komt het ministerie tegemoet aan de wens van gemeenten om te blijven samenwerken met ons. Tegelijkertijd geeft de Nederlandse overheid weinig geld uit aan volwassenenonderwijs. Het budget is 80 miljoen euro. Voor basis- en voortgezet onderwijs is dat 26 miljard euro. Als land staan we onderaan het lijstje van Noordwest- Europese landen met onze uitgaven aan onderwijs aan volwassenen. Als we niet méér investeren in onderwijs voor volwassenen kunnen steeds minder mensen meedoen in onze samenleving. De gevolgen daarvan zijn enorm. Willen we als samenleving écht iets veranderen, dan moet de Rijksoverheid het budget voor volwassenenonderwijs verdubbelen. Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.”