Op de website www.taalheld.nl stellen de 19 genomineerden zich voor. Zij hadden jarenlang moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Inmiddels deden zij een cursus basisvaardigheden en merken zij de ommekeer in hun leven. De ex-laaggeletterden staan daardoor sterker in het leven en kunnen en durven meer te ondernemen dan vroeger. Stichting Lezen en Schrijven organiseert dit jaar voor de zevende keer de Taalheldenprijs. Die prijs zet mensen in het zonnetje die zich op een bijzondere manier inzetten om op latere leeftijd basisvaardigheden te verbeteren. De uitreiking is op maandag 20 juni door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, oprichter van de stichting.

Taalheldenprijs 

Sinds 2015 reikt Stichting Lezen en Schrijven de Taalheldenprijs uit. In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. De genomineerden zijn mensen of samenwerkingsverbanden die zich op een bijzondere manier inzetten om deze basisvaardigheden te verbeteren. Die van zichzelf of die van anderen. Dit jaar zijn er in totaal 43 genomineerden. Er zijn drie categorieën:  

  • Cursist (19 genomineerden): een ex-laaggeletterde.
  • Begeleider (12 genomineerden): iemand die cursisten begeleidt (vrijwillig / betaald).
  • Bruggenbouwer (12 genomineerden): een persoon of samenwerkingsverband die zich inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid. 

Een vakjury kiest de 3 winnaars, in elke categorie één. De uitreiking is op maandag 20 juni. Nadien maakt Stichting Lezen en Schrijven de drie Taalhelden 2022 bekend via onder meer www.taalheld.nl. Achmea en Nationale Postcode Loterij maken de Taalheldenprijs mede mogelijk.

Publieksprijs 

De 19 genomineerden in de categorie Cursist maken ook kans op de Publieksprijs. Op www.taalheld.nl stellen zij zich voor. Iedereen kan vanaf vandaag tot en met vrijdag 17 juni stemmen op zijn favoriet. De ex-laaggeletterden zijn de mensen om wie het gaat. Hun verhalen en emoties zorgen er bovendien voor dat laaggeletterdheid bekender wordt bij het Nederlandse publiek. Als geen ander kunnen deze genomineerden anderen die moeite hebben met basisvaardigheden inspireren om hun schaamte opzij te zetten en de stap naar een cursus te maken. Op www.taalheld.nl stellen de 19 genomineerden zich voor. 

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “Met de Taalhelden Publieksprijs geven we extra waardering aan mensen, die op latere leeftijd nog de stap zetten om te leren lezen en schrijven. Hun persoonlijke verhaal maakt bij het Nederlandse publiek duidelijk wat de gevolgen voor iemands leven zijn als je moeite hebt met lezen schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Laaggeletterden vinden namelijk moeilijker een baan. Ook leven zij ongezonder en hebben ze vaak minder grip op geldzaken. Door hun verhalen te lezen op taalheld.nl kan het Nederlandse publiek de signalen van laaggeletterdheid sneller herkennen. Daarom betrekken we graag iedereen bij de Taalheldenprijs. Een samenleving wordt namelijk sterker als iedereen kan meedoen. Voldoende basisvaardigheden hebben, hoort daar bij.”

Vragen?

THP Beker

Taalhelden