Wat is de Taalmeter 1F/2F?

De Taalmeter 1F/2F hebben we ontwikkeld om het partners en deelnemers gemakkelijker te maken. Het afnemen werkt precies hetzelfde als bij de andere Taalmeters, maar bij deze Basismeter hoef je niet te kiezen tussen het taalniveau 1F of taalniveau 2F. Deze Taalmeter is namelijk adaptief. Adaptief betekent aangepast aan een bepaalde omstandigheid. In dit geval aangepast aan de antwoorden van de deelnemer.

Dat werkt zo: In de Taalmeter 1F/2F start elke deelnemer met een blok van 14 vragen op taalniveau 1F.

  • Maakt de deelnemer in het eerste blok minder dan 11 vragen goed? Dan blijft de deelnemer op taalniveau 1F. In totaal heeft deze deelnemer 12 minuten de tijd voor het maken van de Taalmeter.
  • Maakt de deelnemer in het eerste blok 11 vragen of meer goed? Dan gaat hij in het volgende blok naar vragen op taalniveau 2F. In totaal heeft deze deelnemer 17 minuten de tijd.

Geke van Velzen, directeur Stichting Lezen en Schrijven:

“Deze adaptieve Taalmeter is echt een verbetering ten opzichte van de vorige. Niet alleen hoeft de afnemende organisatie niet meer van tevoren in te schatten welk niveau hij of zij klaarzet voor een deelnemer. Ook geeft de uitslag een nauwkeuriger beeld van het taalniveau van de deelnemer, die de Taalmeter nu altijd op zijn of haar eigen niveau maakt.” 

Meedoenmeter is nu de Sociale Inclusiemeter

Met de So­ci­a­le In­clu­sie­me­ter – voorheen Meedoenmeter -  kun­nen maat­schap­pe­lij­ke in­stel­lin­gen, ge­meen­ten en an­de­re or­ga­ni­sa­ties een in­druk krij­gen hoe ac­tief deel­ne­mers mee­doen in de sa­men­le­ving. Aan de hand van de uit­slag van de So­ci­a­le In­clu­sie­me­ter kun­nen part­ners in ge­sprek met een deel­ne­mer. Bij­voor­beeld over het leg­gen van so­ci­a­le con­tac­ten of het doen van (vrij­wil­li­gers)werk.

Nieuw systeem voor Basismeters

Sinds 18 augustus 2020 is het nieuwe systeem voor Basismeters beschikbaar. Dit systeem voldoet aan de vereiste beveiligingscriteria en AVG-regels. Zo moeten partners die gebruik willen maken van de Basismeters, eerst een verwerkersovereenkomst ondertekenen. En logt een deelnemer niet meer zelf in het systeem in. Een begeleider zet de Basismeter voor de deelnemer klaar. Zo beschermen we samen de persoonsgegevens van deelnemers. Ben je benieuwd naar de nieuwe Basismeters? Maak dan de demo Taalmeter 1F.

Meer over de Basismeters en screenen

Wil je meer weten over de Basismeters of over screenen op laaggeletterdheid? Kijk dan op onze website basismeters.nl of bekijk het voorbeeldboekje screenen op basisvaardigheden. Heb je vragen over het dashboard? Bekijk dan de handleiding in het dashboard of mail naar basismeters@lezenenschrijven.nl.