Influencers en BN’ers

Dit blijkt uit een recent verschenen onderzoek dat Qrius in opdracht van Stichting Lezen uitvoerde onder 525 jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Volgens het onderzoek spelen de nieuwe media een steeds grotere rol in de leefwereld van jongeren, en dus ook in hun leesgedrag. Ongeveer de helft van de jongeren komt via media weleens op het idee om een boek te willen lezen. En dan vooral via sociale media, bijvoorbeeld via de accounts van BN’ers die ze volgen (17%) en televisie (16%). Auteurs worden door jongeren niet veel gevolgd op sociale media (8%), omdat hun posts vaak niet voldoende aansluiten bij de interesses van jongeren of geen betrekking hebben op de boeken die zij schrijven. Dergelijke onderzoeken laten zien waar de interesses van jongeren liggen en bieden aanknopingspunten om het lezen bij jongeren effectief te kunnen bevorderen. 

Leesplezier en Leerachterstanden

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: ‘Het stimuleren van het lezen onder jongeren is heel belangrijk. We weten uit eerdere rapporten dat de leesmotivatie onder jongeren daalt en dat zij daarmee een steeds groter risico lopen om laaggeletterd te worden. Uit eerder onderzoek bleek zelfs dat bijna de helft van de 15-jarigen lezen tijdverspilling vindt. Daarom roept de Leescoalitie, waar zowel Stichting Lezen als Stichting Lezen en Schrijven onderdeel van uitmaakt, ook op tot een ambitieus Leesoffensief. Om deze neerwaartse trend te keren moet er alles aan gedaan worden om het leesplezier te vergroten en de leerachterstanden op het terrein van lezen en schrijven aan te pakken. Zo voorkomen we dat de jongeren van nu de laaggeletterden van de toekomst worden.’