Wil jouw basisschool of kinderopvang de samenwerking met laaggeletterde ouders versterken? Wil je ouders handvatten bieden om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren? En om contact met school of kinderopvang te onderhouden? 

Dan past de oudercursus Voor jou en je Kind! misschien bij jullie. Tijdens de cursus oefenen ouders onder andere gesprekken met een leerkracht. Ook leren ze hoe ze interactief kunnen voorlezen en hun kind kunnen helpen bij het maken van huiswerk. Hierdoor worden ouders zelf ook (taal)vaardiger. 

Meedoen met de pilot (mei – juli 2023)

Op dit moment onderzoekt Stichting Lezen en Schrijven samen met Education Lab (ROA, Maastricht University) hoe Voor jou en je kind! het meest effectief kan worden ingezet. Onderdeel van ons onderzoek is een ontwerpgerichte pilot op (voor)scholen in zes gemeenten. 
Er is nog 1 plek beschikbaar voor de snelle beslisser!
 
Belangrijke data voor deelnemende locaties:

  • 4 april: trainingsdag voor professionals die de oudercursus gaan geven.
  • Uiterlijk half mei: start van de oudercursus. De cursus bestaat uit minimaal 6 bijeenkomsten met 5 tot 10 ouders.
  • Begin juli: evaluatie van de oudercursus. 
     

Kennisblad Voor jou en je kind!

Vragen?

Monique

Monique Daal

Adviseur
Nina Spanjer

Nina Spanjer

Adviseur

Grethe van 't Foort

Adviseur